דף הבית כתוב לנו rss
אודותנוהעירייהחינוך ונוערקהילה ותעסוקהשירות לתושבתרבות ותיירותרשות החנייהמרכז צעירים, תעסוקה וקהילה
כתוב לנו
שירותים בקליק
חוק חופש המידע
טלפונים וקבלת קהל
תשלומים
שירותים מקוונים
תיק תושב
פניות ותלונות הציבור
טפסים
מכרזים
דרושים
רישום למוסדות חינוך
Skip Navigation Linksדף הבית»העירייה»רישוי עסקים והגנת הסביבה
הועדה המקומית
רישום לחינוך
דוחות לתושב
בחירות 2013
הטור השבועי של אלי עובד
שכונת יובלים
מוקד 106
שירותי חירום
תשלומים
ישיבות מועצת העיר
מזג האויר
אלבום תמונת
הבריכה האולימפית
youtube  facebook
<>
אבגדהוש
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

רישוי עסקים והגנת הסביבה  

המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית קריית שמונה הוקמה בשנת 2000, במטרה לשמור ולשפר את איכות החיים והסביבה של תושבי קריית שמונה.
לאור נושאים רבים המשיקים זה לזה ברישוי עסקים והגנת הסביבה, הכניסה העירייה את שני נושאים אלה תחת קורת גג אחת לשם ייעול השירות לתושב.

בכך העלתה עיריית קריית שמונה את רמת המקצועיות, הטיפול הנכון והיעיל בנושאים הסביבתיים השונים קרי, החדרת מודעות סביבתית, מיחזור, פיקוח עסקים, חומרים מסוכנים וכדומה.

התחום פועל במגוון נושאים ובניהם מתן רישיונות לעסקים, צמצום מפגעים סביבתיים שונים (כגון: רעש, זיהום אויר, זיהום מים, זיהום נחלים וזיהום קרקע), שימור הנחלים, מתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה ולרישוי עסקים, מתן היתרי רעלים לעסקים, תכנון סביבתי, שימוש נכון במי הנגר, סיוע במציאת פתרונות למי הקולחין ולבוצת מכון הטיהור, תכנון טיפול בפסולת מוצקה ומחזור, הנחיות לטיפול באסבסט, ניטור דגירת יתושים, עידוד הכנת קומפוסט ביתי, חינוך לניקיון, טיפול בפניות תושבים ועוד.
בתחום  פועל מרכז מידע סביבתי, העוסק בחינוך והסברה בנושאי איכות הסביבה. המרכז יוזם ומלווה פעילויות חינוכיות שונות (הרצאות, תערוכות, ימי עיון, סיורים ועוד), מייעץ ומסייע לתלמידים, גננות ומורים/ות.
התחום פועלת בשיתוף עם הוועדה לאיכות הסביבה והוועדה לרישוי עסקים.

דרך כלי רישוי העסקים מצליח התחום לבקר ולפקח על המטרדים הסביבתיים השונים הנגרמים מהעסקים והמפעלים.

תחום רישוי עסקים והגנת הסביבה, כולל בתוכו את תברואן העירייה אשר תפקידו לבקר בעסקים שונים. הבקרות נערכות בעיקר בעסקי מזון, זאת על מנת לעקוב מקרוב על המוצרים השונים הנמכרים לתושבי העיר.

תחומי פעילות ואחריות התחום:

 • רישיון לניהול עסק
  • תהליך רישוי עסקים
  • סוג רישיונות עסק
  • אופן הגשת בקשה לרישיון עסק
 • הגנת הסביבה
  • מיחזור
   • איסוף בקבוקי פלסטיק (P.E.T) למיחזור
   • איסוף נייר לבן וקרטון
   • איסוף סוללות משומשות
   • חוק הפיקדון
  • מטרדי רעש
  • אנטנות סלולאריות בעיר
  • פסולת בניה
  • פסולת אסבסט
  • חינוך סביבתי
  • תכנון סביבתי
  • רישוי עסקים סביבתי

תחומי פעילות תחום רישוי עסקים והגנת הסביבה:

 • תהליך רישוי עסקים
  • תהליך הרישוי כולל בתוכו בחינה של נתונים שונים ויישום של תקנות מקצועיות שהותקנו ע"י שרי הממשלה על מנת שהעסק יפעל כראוי ולא יגרום לפגיעה.
  • המבקש לפתוח עסק מגיש לרשות המקומית בקשה לקבלת הרישיון כוללת מסמכים נלווים שפורטו בחוק, תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תכניות העסק וחומרים אחרים בהתאם לדרישות נוספות של הרשות ושל נותני האישור.
  • אם הבקשה מתייחסת למפעל מסוכן , על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל, בו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם, כפי שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים ) תשנ"ג 1963.
  • לאחר בחינת הבקשה והמסמכים הנלווים ואישור הרשות המקומית מעביר התחום את העתקי הבקשה במקביל למחלקת ההנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לרשות הכבאות, לנותני האישור וגורמי האישור, לקבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם לפתיחת העסק.
  • המבקש להקים עסק רשאי לפנות לרשות המקומית ולגורמי הרישוי בבקשה לקבל חוות דעת מקדמית לגבי התנאים שיהיה עליו למלא, כדי לקבל רישיון עסק/היתר זמני.
  • במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השירות לאזרח , קבע שר הפנים הגבלות של זמן לטיפול בבקשה לרישיון להיתר זמני או לחוות דעת מקדמית, ועל פיהן מחויבים כל מרכיבי הרישוי להשיב את כל הפניות אליהם בזמן קצוב.
  • בתיקון לחוק מאוגוסט 1998 נקבע כי מגיש בקשה, אשר סירבו לבקשתו לפתיחת עסק רשאי לערער על כך בפני בית משפט המחוזי בשבתו כבית דין לעניינם מנהליים.
  • בסופו של התהליך מגיש התחום את תיק העסק הכולל את הבקשה, האישורים של "נותני האישור" והרישיון, לחתימת ראש הרשות.
 • מהו רישיון לניהול עסק
  • רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995 , חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
  • רישיון עסק ניתן לאדם , למקום ולסוג העסק.
  • רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל בתחום.
  • מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד.
   כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'.
   ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון:
   מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.
 • סוג רישיונות עסק
  התחום מנפיק את הסוגים השונים של רישיונות העסק המפורטים להלן:
  • רישיון לצמיתות - רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא בטלה אותו רשות הרישוי.
  • רישיון תקופתי - רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרשיון, זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000 (התוספת הראשונה).
  • היתר זמני - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון, וזאת באישור נותני האישור.
  • רישיון זמני - רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמה- קרקס). תוקף הרישיון אינו פחות משנה.
  • רישיון זמני - הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.
 • אופן הגשת בקשה לרישיון עסק
  בבואך להגיש בקשה לרישיון במשרדינו עליך להביא עמך את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • במידה והמבקש הינו תאגיד (חברה בע"מ, עמותה וכדומה) יש לצרף את מסמכי התאגיד - (כגון: אישור רשם החברות אישור מורשה חתימה, רישום מנהלי התאגיד הרשומים וייפוי כוח במידת הצורך)
  • שתי עותקים מתוכניות העסק ערוכות ע"י בעל מקצוע מוסמך (ראה להלן)
   תוכניות העסק יכללו 1) תרשים סביבה 2) מפה מצבית 3) תוכנית העסק. (יפורט להלן מה ייכלל בכל חלק).
   התוכניות יוגשו כגיליון אחד (גרמושקה)
   במקרים מסוימים יידרש מס' שונה של עותקים.
  1. תוכניות
   התוכניות יערכו ע"י בעל מקצוע מוסמך ו/או סטודנט
  2. תרשים סביבה
   בקנ"מ 1:2,500 בו יצוינו ויודגשו הגוש והחלקה או המגרש בהם מצוי העסק * מספרי החלקות סביב העסק *הדרכים והרחובות הגובלים בחלקה.
  3. מפה מצבית
   בקנ"מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו: * שטח הקרקע * מיקום העסק בבנין * מיקום הבניין בחלקה או במגרש * קווי מצרת מים, ביוב, ניקוז ובורות ספיגה (אם קיימים) * מיקום מתקן לסילוק אשפה * מיכלי גז או דלק או חומרים מסוכנים אחרים כולל מיקום הצנרת להולכתם * מערכות וציוד כיבוי אש * חדרים המשרתים את העסק ואינם צמודים לו (כגון: מחסן או שירותים) * מקומות חניה המשרתים את העסק לרבות מקום חניה תפעולית
  4. תוכנית העסק
   בקנ"מ 1:100 תוכנית תנוחה הכוללת: חלוקה פנימית והשימושים של כל חלק * כלים סניטאריים * פתחים חלונות ומידותיהם * מע' הביוב כולל התקני טיפול בשפכים * מתקני אוורור ומיזוג קולטני עשן ארובות וכדומה * מתקני אשפה * צנרת מים
   ושפכים * 2 חתכי אנך (הניצבים זה לזה דרך כל חדרי העסק בציון גבהים. * טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה וסיכום השטח הכללי.
   הערה 1: התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בה במקומם. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.
   הערה 2:  במידה ומגיש הבקשה יגיש עותק מתוכנית בניה מאושרת וכן כי העסק תואם את התוכנית. ניתן יהיה לקבלה במקום התוכניות האמורות אך בנוסף יידרש תרשים תוכנית העסק (סידורי פנים וכדומה)

   לסוגי עסקים מסוימים יתכן וידרשו מסמכים נוספים ובמידת הצורך תימסר הודעה בהתאם.

   לאחר שתמלא את טופס הבקשה, תופנה לקופה לתשלום אגרת הבקשה לרישיון בקופת העירייה. (במידה ותאושר הבקשה לא תגבה אגרה נוספת עבור רישיון העסק שיונפק לך).

   בקשתך תופנה לחוות דעת נותני האישור בהתאם לסוג העסק כמצוין בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).
   • לאחר קבלת חוות הדעת נודיעך בהתאם על החלטתם והחלטת רשות הרישוי בדבר בקשתך לרישיון.
   • שינוי בעלות - במידה והינך מחליף בעל עסק קיים שהינו בעל רישיון בתוקף והנך מעוניין לנהל את אותו עסק ובאותם תנאים תהיה פטור מהגשת תוכניות כאמור לעיל - כל מקרה יבחן בהתאם לנסיבותיו ופרטים נוספים ניתן לקבל במחלקה.
   • החליטה רשות הרישוי לאשר לך רישיון עסק. ישלח אליך הרישיון בדואר רשום ועליך למלא את הספח הצמוד אליו ולשולחו חזרה לעיריית יקנעם למחלקה לרישוי עסקים. (במקרה של חידוש רישיון תשלח הודעה לתשלום אגרה ועם תשלום האגרה יימסר לך רישיון העסק).
    הרישיון לא יהיה בר תוקף ללא חתימה על ההצהרה (ובמקרה של חידוש גם ללא תשלום אגרה).
  5. בנוסף להליך הרישוי עליך לפנות במידת הצורך אל:
   • מח' תברואה בנושא כלי אצירה לאשפה.
   • מח' לרישום ארנונה

    לידיעתך! ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק
 • מטרדי רעש
  היחידה מטפלת בפניות ציבור הנוגעות לרעש מבתי-עסק ומפעלים.
  היחידה לאיכות הסביבה מתנה תנאים במסגרת קבלת רישיון עסק בתחומי הסביבה במטרה למנוע מפגעים סביבתיים. כגון, הפניית פסולת לאתרים מורשים. עמידה בתקנות הרעש, עמידה בתקנות איכות-אויר, איכות שפכים המוזרמים למערכת הביוב, העברת פסולת למחזור (חובת איסוף שמן משומש ממסעדות ממוסכים ).
  • מזגנים
   בשנים האחרונות, עם העלייה ברמת החיים, מזגנים בבתים ובתעשייה נהפכו לחלק בלתי נפרד של חיינו. המזגן מעלה את איכות החיים ומביא לרווחת כל משתמשי הבניין. יחד עם התועלת הרבה שמביא המזגן, הוא מהווה מוקד לתלונות, בגין מטרדים שונים, בשל המערכות החיצוניות המתלוות אליו. תלונות כגון רעש, פליטת חום, נזילת מי המזגנים ופגיעה בחזות הבניין. רשויות רבות מנסות להתמודד עם הבעיה ולשם כך הנחתה היחידה לאיכות הסביבה, של עיריית קריית שמונה, את גורמי התכנון, וזאת כל מנת למזער את המפגעים.
 • אנטנות סלולאריות בעיר
  ביחידה להגנת הסביבה קיימת מפה המרכזת את כלל הנקודות בהם מוצבות אנטנות סלולאריות ברחבי העיר. כחלק מפיקוח ובקרה על האנטנות המוצבות ברחבי העיר, עורך תחום רישוי עסקים והגנת הסביבה, בדיקות תקופתיות ע"י בודקים חיצוניים של רמת הקרינה מהאנטנות וזאת על מנת לשמור על בריאות הציבור.
 • פסולת בניה
  על ציבור בוני הבתים ומשפצי הבתים בקריית שמונה, מוטלת חובה לאסוף ולפנות את פסולת הבניין, הנוצרת כתוצאה מעבודות הבנייה והשיפוץ.
  את פסולת הבניה אסור לפנות בזרם האשפה הביתית הרגיל אלא יש להפרידו ולפנותו לאתרי פינוי אשפה מיוחדים שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 • פסולת אסבסט
  פסולת אסבסט תטופל רק על ידי גורמים מורשים ובשל הסכנה לבאים במגע עם חומר זה ואו נזקים אפשריים שעלולים להיגרם לסביבה עקב טיפול לא נכון, הטיפול בפסולת זו יתבצע על ידי גורמים מוסמכים בלבד שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 • חינוך סביבתי
  תחום רישוי עסקים והגנת הסביבה ממונה גם על איגום הטיפול העירוני בחינוך הסביבתי.
  התחום עוסקת בייעוץ מומחה, ליווי ותמיכה ביוזמות בית ספריות ופיתוח תכניות מערכתיות ומגוון פעילויות לכלל מוסדות החינוך בקריית שמונה.
  כל זאת, תוך שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, גופים ירוקים, מרכזי איכות, גופים עירוניים ועוד.
 • תכנון סביבתי
  • מתן הנחיות לשמירה על שטחים ציבוריים פתוחים וערכי טבע ונוף .
  • שמירה על אופי הארכיטקטוני המיוחד של העיר תוך הקפדה על חזות העיר.
  • השתתפות בעיצוב מתחמים שונים במסגרת צוותי תכנון.
  • הכנת חו''ד סביבתית הדן בשמירה על הנוף, חזות ועיצוב.
  • מתן חו''ד תכנונית במסגרת היתרי בניה לועדות התכנון.
  • ריכוז הוועדה המקצועית לשילוט בעיר ומתן חו''ד.
 • רישוי עסקים סביבתי
  • חלון קבלת תלונות הציבור בנושאים הבאים.
   זהום אויר מארובות בתים .
   זהום אויר מעסקים.
   זיהומי קרקע שונים.
   תלונות על אתרי בניה (אבק רעש)
   רעש מעסקים.
  • טיפול בנושאים הבאים:
   • מפגעים סביבתיים מפעילותם של אתרי בניה.
   • בדיקת תלונות וביקורות בעסקים שהמחלקה גורם מאשר .
   • קבלת מידע וטיפול במשאיות השופכות עפר בניה שלא באתרים מורשים
   • קבלת מידע וטיפול בתחנות דלק פיראטיות.
  • מתן היתר ותנאים לרישיונות עסק הבאים (עפ''י צו רישוי עסקים):
   • חקלאות ובעלי חיים – משחטה.
   • מזון – בתי אוכל – בית קירור – בשר עופות דגים .
   • מים ופסולת – תחנות מעבר לטיפול – איסוף והובלה .
   • מסחר ושונות – מכבסות – קניון .
   • עינוג ציבורי – מלונות ואירוח.
   • רכב ותעבורה – הובלה – חניונים- שטיפת רכב – מוסכים – ציוד מכני הנדסי.
   • שרותי שמירה ואבטחה- מטווחים .
   • תעשיה מלאכה כימיה ומחצבים – גריסה – חמרי גלם לבניה – מתכת ומוצריה – נגריות .
   • היתר לרישיון עסק לכל העסקים בשימוש חורג.
  • הוצאת היתרים לחפירה והריסה, ומתן תנאים בתחום זה.
 • מיחזור

  אחת הבעיות הסביבתיות הקשות, עמן מתמודד העולם המערבי, היא כמויות הפסולת ונפחן, הנגרמות כתוצאה מעליה משמעותית בכמות הפסולת המיוצרת בכל מגזרי המשק.

  על פי הנתונים, כל תושב במדינה מייצר מידי יום כ- 1.8 ק"ג אשפה, שנפחה כ- 5.4 ליטר. כמויות ונפח האשפה גדלים בקצב של 5% לשנה עם עליית רמת החיים, בעוד שהנפח הזמין להטמנה הולך ואוזל.  השימוש הרב במוצרים, שאורך חייהם קצר יחסית ובאריזות נפחיות רבות, מעמיס עלויות גבוהות על מערך הטיפול בפסולת, החל משלב האצירה, דרך האיסוף, ההובלה ועד לשלב הסופי - ההטמנה.

  כניסת חוק המחזור לתוקפו והליכים לקראת מילוי וסגירת אתר תאנים, הפכו את נושא הטיפול בפסולת מוצקה לבעייתי ודורשים תכנון מעמיק לפתרונות חלופיים. לשם כך פועל התחום למציאת פתרונות על ידי הוצאת מרכיבים מהאשפה הכללית והבאתם למחזור באמצעות מספר פרויקטים.

  • איסוף בקבוקי פלסטיק (P.E.T) למיחזור:
   הפלסטיק לסוגיו, שמהוה 33% מכלל נפח האשפה, יציב לפירוק ביולוגי ואינו מתכלה לאחר הטמנתו. התכונה המאפיינת את בקבוקי הפלסטיק הינה נפח גדול ויציבות. על מנת להפחית את נפח וכמות האשפה המגיעה לאתרי סילוק פסולת ולצמצם את כמות החומר הלא מתכלה הוחל בפרויקט לאיסוף בקבוקי הפלסטיק, שבמסגרתו הוצבו באזורים שונים בעיר כ- 25 מתקנים לאיסוף בקבוקי הפלסטיק לצורך מיחזור. במהלך 2007 נאספו ברחבי העיר כ- 40 בקבוקים שהם כ- 1.5 טון.

  • איסוף נייר לבן וקרטון:
   90% מהפסולת המיוצרת במשרדים הינה פסולת נייר באיכות גבוהה (נייר מחשב, נייר צילום, מזכרים ועוד), לכן איסוף ישיר של נייר משרדי מהוה את אחת הדרכים היעילות לפעולת מיחזור חסכונית במונחי עלות/תועלת. על פי הערכות, נמצא שכל עובד משרד משליך בממוצע כ- 0.25 ק"ג נייר ביום. במסגרת פרויקט איסוף נייר לבן מבנייני העירייה חולקו קרטוניות אישיות בכל המשרדים, אליהן משליכים העובדים את הנייר, אשר מפונה למכלי איסוף מרכזיים ומשם נאסף לצורך מיחזור. בשנת 2007 נאסף 30.6 טון נייר לבן ו 548.6 טון קרטון

  • איסוף סוללות משומשות:
   הסוללות הביתיות ומצברי הרכב עושים שימוש במתכות כבדות וחומרים רעילים כגון: ניקל קדמיום וכספית. חומרים אלה רעילים ביותר לאדם ומהווים פוטנציאל זיהום סביבתי בלתי הפיך, בשל התפרקותן בקרקע ושחרור המתכות הכבדות הרעילות, המרכיבות אותן, ישירות אל מי התהום. על מנת למנוע תופעה זו חולקו כ-50 קרטונים לאיסוף סוללות משומשות בנקודות שונות ברחבי העיר: בתי ספר, חנויות לצרכי צילום, מעבדות אלקטרוניקה וכו'. מהמכלים מפונות הסוללות לנקודת איסוף מרכזית  ומועברות להטמנה באתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. בנוסף נאספים מצברים משומשים על ידי חברות ומועברים גם כן להטמנה ברמת חובב.

  • חוק הפיקדון:
   במסגרת חוק הפיקדון נאספו במהלך 2007 מיכלי משקה הקטנים מ - 1.5 ליטר :
   בקבוקי פלסטיק 839,500 שהם כ- 23.92 טון.
   בקבוקי זכוכית 930,980 שהם 232.74 טון.
   מיכלי אלומיניום 1,086,120 שהם 30.2 טון.

 

 

האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה. כל הזכויות שמורות © 2013. עיריית קרית שמונה