אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים (מעל 500 איש) של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף.

לדוגמא- הופעה בהיכל התרבות או משחק כדורגל באיצטדיון אינם אירוע חד-פעמי הדורש רישיון עסק נפרד. לעומת זאת, הופעה או אירוע המוני אחר בפארק הזהב נדרשים בהוצאת רישיון.

בנוסף, כל אירוע שיש בו מכירת אלכוהול, אף אם הוא פחות מ-500 משתתפים, חייב ברישיון.

מחלקת רישוי עסקים רשאית להחליט כי האירוע טעון רישוי על אף שמספר המשתתפים קטן מ-500, וכל אחד מנותני האישור (משטרה, כבאות) רשאים להציב דרישות למארגני האירוע אף אם מחלקת רישוי עסקים החליטה כי הוא אינו טעון רישוי, וזאת לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים (למשל, אירועים בפארקים, בטיילת, ברחובות העיר, בכיכרות העיר, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת).

לכן, בכל מקרה יש ליידע את מחלקת רישוי עסקים על כל אירוע המוני ציבורי המתוכנן בעיר.

ההנחיות להוצאת רישיון עסק עבור אירוע המוני חד-פעמי עוגנו בנוהל שמספרו 2

מטרת הנוהל הינה ליצור תנאים אשר יאפשרו קיום אירועים בצורה בטיחותית, מסודרת, הנגישים לכולם, תוך שמירה על הניקיון ועל איכות חייהם של כלל תושבי העיר- גם אלה אשר אינם משתתפים באירוע, לצד שמירה על גמישות ביצוע, מתן מענים בקבועי זמן מהירים ובעלויות מידתיות.

כל אחד מנותני האישורים (כיבוי והצלה, משטרה, מד"א, תברואה) אמון על הבטחת קיום נאות של התחומים עליהם הוא אחראי באירוע. מחלקת רישוי עסקים הינה הגורם המתכלל, אשר תפקידו לרכז את האישורים מכלל הגורמים ולהבטיח את העמידה בכלל הדרישות, מנק' מבט רחבה.

עקרונות מנחים לאישור אירועים חד פעמיים תחת כיפת השמיים:

  1. אירועים אשר אינם מהווים פגיעה בסביבה ובאיזון האקולוגי.
  2. אירועים אשר אינם מהווים מוקד רעש והפרעה לתושבים בסביבת מגורים קרובה, בשעות אשר עלולות לפגוע בשגרת מנוחה תקינה.
  3. באזורי שכונות מגורים יינתן אישור לאירועי יום ואירועים אשר אינם נמשכים למעלה מ- 8 שעות. 
  4. העירייה רשאית לתת אישורים חריגים לאירועים שימשכו מעבר לשעות שצוינו בסעיף 4.2 ו-4.3, וזאת על פי שיקול דעתה בלבד.
  5. לרשות שמור שק"ד לחייב את מנהל האירוע לקבל הנחיות או אישורים מסויימים, אף אם האירוע עצמו אינו טעון רישוי. לדוגמא אישור משטרה או חשמלאי מוסמך.
  6. אירוע חד פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר.
  7. נוהל זה אינו מחליף את הליך רישוי עסקים המלא. על מפיקי האירוע לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים לאירוע ע"פ חוק רישוי עסקים, ועליהם לעמוד בכל דרישות הבטיחות והתברואה כפי שנקבעו על ידי המשטרה, שירותי הכבאות ומשרד הבריאות ועל ידי העירייה.
  8. העירייה רשאית לשנות מעת לעת נוהל זה על פי שיקול דעתה.