תושבים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות,

הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

 1. שנת הפעילות תשע"ט במתנ"ס תחל בחודש אוקטובר 2018 ותסתיים בחודש יוני 2019 , למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.
 2. הרשמה ותשלום יתבצעו באתר האינטרנט או במזכירות המתנ”ס באמצעות המחאות, כרטיסי אשראי ומזומן.
 3. הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית והתשלום הינו תלת חודשי (שלושה חודשים).
 4. ניתן להירשם טלפונית באמצעות כרטיס האשראי.
 5. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים.
 6. הנהלת המתנ"ס עושה ככל יכולתה לקיים את המפגשים ביום ובשעה שנקבעו. יחד עם זאת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
 7. חוגים פרטיים הפועלים במתנ"ס –נוהלי רישום מול המדריך.

ביטול השתתפות:

בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו לאחר מילוי טופס מתאים ויאושרו בהתאם כללים הבאים:

 • בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטל בכתב במזכירות המתנ"ס לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
 • ביטול חוג יכנס לתוקפו מתום החודש בו הוגש טופס הביטול במתנ"ס.
 • ביטול חוג וקבלת החזר כספי מלא מיתרת התשלום השנתי תתאפשר עד לתאריך 31.3.19

זכאות להנחה

בני משפחה גרעינית המשתתפים ביותר מחוג אחד יקבלו 5% הנחה על סל החוגים.

במקרה של ביטול חוג נוסף והמשפחה נשארת עם חוג אחד, תבוטל ההנחה המוזכרת לעיל.

חיסורים

 1. התשלום עבור הפעילות הינו שנתי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך החודש.
 2. שיעור שיבוטל ע"י המדריך או המתנ"ס, המתנ"ס מתחייב להשלים את החסר במועד אחר.

ביטוח

לידיעתכם: פעיל שאינו משלם עבור השתתפות בחוג אינו מבוטח.

הרשמה לחוגים:

לרישום ותשלום לחוגים לחצו כאן

במתנ"ס ארתור פוקס: 04-6036800

קבלת קהל:
ראשון ושלישי 13:30-18:30, 16:00-19:00
שני, רביעי וחמישי: 8:30-17:00