לאתר אשכול רשויות גליל מזרחי

שם

כתובת דוא"ל

כתובת מגורים

טלפון

יו"ר בני בן- מובחר

benib@mvhr.org.il
shoshz@mvhr.org.il

שדה אליעזר

050-5607080

אליאס אלאיס

Elias_a@012.net.il

גוש חלב

052-5322299

שמעון סויסה

shimonsuisa@gmail.com
Zehava@hatzorg.co.il

חצור הגלילית

050-4001231

 

צבי בודנהיימר

tzvibod@gmail.com
ZviB@Qatzrin.muni.il

קצרין

054-8359458

מיכל זמיר

servicem@hatanur.co.il

מטולה

050-4913668

ניר בהט

bahatfmy@gmail.com

להבות הבשן

052-3242888

אורי סיוון

Sivanori58@gmail.com

אמירים

054-4987287

נורית צור רבינו מנכל"ית האשכול

nurit@eastgalil.org.il

קרית שמונה

050-5994776

רולאן עזאם - גיזברית rolan@easpgalil.org.il   0505746905
 

סיכום ישיבת דירקטוריון

פרוטוקול ישיבת דריקטוריון

דוחות כספיים

תקציבים

תקציב 2019