פרסומת

דלג לתוכן העמוד

אגף גזברות וכספים

אודות 

גזבר העירייה אמון על המערכת הכספית הכוללת של הרשות, כאשר עבודתו מושתת על ניצול מירבי ויעיל של כספי העירייה תוך ביצוע תוכניות העבודה והשגת היעדים כפי שנקבעו ע''י מנהלי האגפים והנהלת העיר.

גזבר העירייה ממונה על תקציבי העירייה הרגילים והבלתי רגילים וכן על תקציבי הפיתוח. כמו כן אחראי הגזבר על ביצוע מאוזן של התקציב וממונה על הכנסות העירייה העצמיות והממשלתיות.

יחידה משמעותית לתפקוד האגף ועבודת הגזבר הינו מדור התב"רים אשר אחראי על כל התקציבים הבלתי רגילים המגיעים לרשות. באחריות המדור אישור תב''רים במועצה, מעקב אחר יתרות תקציב וכתיבת דו''חות ביצוע למשרדי הממשלה המתקצבים.

באגף הכספים והגזברות פועלת מחלקת הנהלת חשבונות האחראית לרישום כל הפעולות הכספיות של העירייה וכן אחראית לביצוע התחשבנויות הרשות עם כלל הספקים. באחריות המחלקה להפיק דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים בהתאם להנחיית הגזבר.

כמו כן, קיימת באגף יחידת רכש וקניינות המהווה גוף מרכזי לטיפול ברכש, אספקה, הצטיידות והתקשרויות, למוסדות העירייה השונים ולמוסדות החינוך.

באגף קיימת גם יחידת שכר האמונה על  ניהול מערכת השכר ברשות, לרבות הכנת משכורות עובדי וגמלאי העירייה, הפקת תלושים, הפקדות פנסיוניות ודיווחים לשלטונות המס.

 

בעלי תפקידים

לשכת הגזבר

טבלת אנשי קשר - לשכת הגזבר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
בני קונפורטי גזבר 04-6908405 gizbar@k-8.co.il
שרי וקנין מנהלת מדור שכר 04-6908421 %20HSACHAR@k-8.co.il
נטע גוסין מנהלת תב''רים 04-6908438 p_tash@k-8.co.il
אבנר אילוז תקציבאי 04-6908449
ליטל סילוק מזכירה 04-6908405 pk_gizbar@k-8.co.il

רכש

טבלת אנשי קשר - רכש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גלית רז קניינית רכש 04-6908450 p_hata2@k-8.co.il

הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
טניה סמסונוב מנהלת חשבונות ראשית 04-6908449 mhbs@k-8.co.il
אושרת מור פקידת הנה''ח 04-6908459 oshratmor@k-8.co.il
שוש אברהמי פקידת הנה''ח 04-6908477 p_hata@k-8.co.il
מרים רחמים פקידת הנה''ח 04-6908403 phandasa2@k-8.co.il

גבייה

טבלת אנשי קשר - גבייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוטי אזולאי מנהל מח' הגבייה 04-6908490 04-6908419 04-6908418 04-6908416 Gviak8@Gmail.Com

 

שעות פעילות

8:00-16:00

יום ב- 8:00-13:00  16:00-19:00

מחלקת רכש - קבלת ספקים במשרדי המחלקה תתבצע בתאום מראש עם קניינית המחלקה.