אנשי קשר 

דורון שנפר
דובר
04-6908407
050-8675052

לוזית בן סימון
ע' אישית לדובר וחשבת לשכה
04-6908407
050-2244728

 

מבוא

יחידת האינטרנט העירוני עוסקת בהפעלה ובהטמעה של האינטרנט במערכות עיריית קריית שמונה, והיא האחראית על פלטפורמת האינטרנט העירוני - פיתוח כלים ותחזוקה, ועוסקת בעדכונו המתמיד.
אתר האינטרנט משמש כמקור מידע-על לאוכלוסיית העיר, לעובדי העירייה ולתושבי הארץ. כדי שגם תושבי העולם יוכלו לגלוש באתר האינטרנט העירוני יש לתרגמו לאנגלית. 
באתר פרטי מידע הכוללים מידע על מבנה השירותים העירוניים, פעולות העירייה ונתונים נוספים, החל באירועי התרבות של העיר וכלה בנתונים הנשאבים ממאגרי העירייה (כמו מספרי תלמידים במוסדות חינוך, היתרי בנייה, חיובי ארנונה ומים, וכו').
האתר כולל מידע מפורט בעברית.
עם יישום חוק חופש המידע הופך האתר לפלטפורמת המידע העיקרית של העירייה.
תכנון האתר וקביעת תוכנו, הפיקוח על הזנתו, ארגון נושא האינטרנט והטמעתו בקרב יחידות העירייה נעשים על ידי מנהל ועורך אתר האינטרנט העירוני.

שיפור השירות לתושב

יחידת האינטרנט תיתן דגש מיוחד לפיתוח מערכות ידידותיות לשירות עירוני באתר. מטרת האתר להוות ערוץ תקשורת קל, זמין, נוח וידידותי לתושבי העיר, הארץ והעולם, תוך שיפור ניכר בשירות עירוני לתושבי העיר וביצוע פעולות, כגון הסדר תשלומים, הרשמה לבתי הספר ולגני ילדים באמצעות האתר וחיסכון של ממש בזמן ובהגעה לבניין העירייה.