מי זכאי לאישור תושב דיגיטלי דרך אתר הרשות ללא תשלום ישירות למייל?

  • קיים רישום כתושב במרשם התושבים של קריית שמונה מעל 12  חודשים בפועל
  • חשבון הארנונה בפועל  על שם המבקש
  • קיים חשבון מים בתאגיד המים על שם המבקש

אלו הזכאים לקבל אישור תושב למייל ללא תשלום.

כל פנייה אחרת למחלקת הגבייה לשם קבלת אישור תושב תיעשה על פי הקרטריונים שמפורסמים באתר הרשות , תחוייב בעלות של 10 ₪.