טפסים ומדרכים להגשת בקשה לרישיון

טפסים ומדרכים לבתי אוכל-

טפסים ומדרכים להגשת בקשה להוצאת שולחנות וכסאות וסגירות חורף

  • טופס בקשה להוצאת שולחנות וכסאות/סגירת חורף
  • תוכנית לדוגמא- סגירת חורף
  • חוברת הסברה- הוצאת שולחנות וכסאות וסגירות חורף (יושלם בהמשך)

טפסים ומדרכים להגשת בקשה לרוכלות

טפסים ומדריכים להגשת בקשה לאירוע תחת כיפת שמיים

  • טופס הגשת בקשה לאירוע תחת כיפת שמיים
  • תוכנית עסק לדוגמא- אירוע תחת כיפת שמיים
  • טופס אישור מבעל קרקע/מנהל אתר לקיום האירוע במקום.
  • פירוט המידע שיש לכלול בתוכנית הבטיחות- מפרט משטרה