לפי חוק רישוי עסקים, סעיף 7ג(5), לכל מבקש שמורה הזכות להגיש השגה על דרישה שהועברה לו מהרשות או מכל אחד מנותני האישור.

הרוצה להגיש השגה על דרישה שניתנה ע"י מי מנותני האישור, יפנה ישירות לנותן האישור שהציג את הדרישה, ויברר מולו על הדרך והגורם אליו יש להגיש את ההשגה.

לדוגמא- מי שרואה עצמו נפגע, או רוצה לחלוק על דרישה שהוצבה בפניו ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה, יפנה לתחנת כיבוי אש גליל עליון (שהיא נותן האישור מטעם הכבאות בקריית-שמונה), ויבצע את תהליך הגשת ההשגה דרכם.