וועדות חובה:

וועדת הנהלה:

תפקיד הוועדה: א.לייעץ לרוה"ע בכל הנוגע לביצוע תפקידיו.
                       ב. וועדה לכל עניין שאינו בתחום סמכותה של וועדה אחרת.

יו"ר הוועדה:  רוה"ע  ניסים מלכה - יו"ר
                    המשנה לרוה"ע -אלי זפרני
                   סגן רוה"ע - בוריס סידליקובסקי
                   חברת מועצה - אהובה סירוגין
                    סגן רוה"ע - יגאלה בוזגלו
                   חבר מועצה - יורם ממן
                   חבר מועצה - פיניאן אשר 
                   חבר מועצה - הרצל בן אשר  

                  

ועדת מכרזים:

תפקיד הוועדה: לבדוק הצעות מחירים במסגרת מכרז, ולהמליץ לרוה"ע על הצעות. 

יו"ר הוועדה:   סגן ראש העיר ד"ר בוריס סידלקובסקי -יו"ר
חברי הוועדה:"   המשנה לרוה"ע -זפרני אלי
                    סגן  ומ"מ רה"ע חיים יהודה
                    סגן רוה"ע יגאל בוזגלו.
                    חבר מועצה נציג אופוזיציה בנצי יעקב
                 

ועדת כספים:

תפקיד הוועדה לייעץ למועצה בכל ענייני כספים של העירייה
יו"ר הוועדה:     חבר מועצת העיר אשר פיניאן -יו"ר 
חברי הוועדה  .  סגן ראש העיר ד"ר בוריס סידלקובסקי 
                      חבר מועצת העיר יורם ממן
                      חבר מועצת העיר נציג אופוזיציה יורם מלול
                      חבר מועצה נציג אופוזיציה אביחי שטרן  

 

ערר ארנונה 2 ועדות:

יו"ר הוועדה חברי הוועדה עו"ד ניסים ונונו                                 

חברי הוועדה: ירון כהן

                   עו"ד חיים זגורי


יו"ר הוועדה: עו"ד מאיר זנטי

חברי הוודה:  יעקב כהן

                  אריק פחימה     

 

ועדת משנה לתכנון ובנייה:

תפקיד הוודה לדון בבקשות המוגשות לפי חוק תכנון ובניה

יו"ר הוועדה     ראש העיר ניסים מלכה-יו"ר 
חברי הוועדה   סגן ראש העיר ד"ר בוריס סידלקובסקי 
                    סגן רוה"ע בוזגלו יגאל
                    המשנה לרוה"ע אלי זפרני
                    סגן רוה"ע חיים יהודה
                    חבר מועצה נציג אופוזיציה יום מלול
                     חברת מועצה נציג אופוזיציה בנצי יעקב


ועדת ביקורת:

 תפקיד הוועדה:  

א. לדון בדו"חות הביקורות של הגורמים הבאים - מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור,משרד הפנים, מבקר העירייה, וכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין.
ב. לעקוב אחר תיקון הליקויים  שהעלתה הביקורת.
ג. הוועדה תגיש למועצהאת סיכומיה והצעותיה

יו"ר הוועדה: חבר המועצה נציג האופוזיציה , אביחי שטרן - יו"ר
חברי הוועדה: חבר המועצה,נציג האופוזיציה יורם מלול                   
חבר מועצה, נציג אופוזיציה,  בנצי יעקב
                                       

ועדת קליטה ועלייה:

תפקיד הוועדה:  לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים
יו"ר הוועדה:    חברת מועצת העיר אהובה סירוגין - יו"ר 
חברי הוועדה:   סגן רוה"ע בוזגלו יגאל

                      המשנה לרוה"ע - אלי זפרני 
                     חבר מועצה - יהודה חיים
                     חבר המועצה נציג אופוזיציה,אביחי שטרן

                     חבר המועצה  נציג אופוזיציה, בנצי יעקב

 

ועדת ביטחון וחירום:

תפקיד הוועדה: לייעץ ולסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי

יו"ר הוועדה:   המשנה לרוה"ע אלי זפרני  -יו"ר 
חברי הוועדה   חבר המועצה יורם ממן                                        
                    נציג אופוזיציה בנצי יעקב
                    ליאור כהן קב"ט 

                    שוקרון אשכול מנכ"ל העירייה
                    נציג  השר לביטחון פנים
                    נציג משרד הביטחון
                    נציג משרד החינוך   
                 

ועדת בטיחות בדרכים:

תפקיד הוועדה: א. ליזום ולכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים 
                     ב. תגיש תוכניות לאישור המועצה.
                     ג.  תעקוב אחר  ביצוע התוכניות המאושרות
יו"ר הוועדה רוה"ע ניסים מלכה - יו"ר
חברי הוועדה מהנדס העיר
                  תמי לוי, מנהלת מח' החינוך    
                  נציג משרד התחבורה
                  נציג בטיחות אזורית
                  נציג ביטחון פנים
                  מנהל בטיחות הדרכים בעירייה
                  משה פרץ, מנהל אגף שפ"ע
                  נציג מוטב יחדיו
                  חבר מועצה נציג אופוזיציה יורם מלול  

 
ועדת חינוך ותרבות:

תפקיד הוועדה: א. ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעם לחינוך.
                      ב. לייעץ למועצה בתחומי החינוך.
                      ג. תגיש תוכניות לאישור המועצה.
                      ד. תעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות 
יו"ר הוועדה
   הרב ניסים מלכה - ראש העיר 
חברי הוועדה 
 מר הרצל בן אשר – מ"מ יו"ר ועדת חינוך וממונה על החינוך
                   מר אשר פיניאן – חבר מועצת העיר
                   מר אביחי שטרן - נציג אופוזיצי
                   מר יורם מלול -    נציג אופוזיציה          

 

ועדת איכות הסביבה:

תפקיד הוועדה: א. ליזום לתכנן פעילות בתחומים הנוגעם לשמירה על איכות הסביבה.
                     ב. תגיש תוכניות לאישור המועצה.
                     ג.  תעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות.

יו"ר הוועדה:   חברת מועצת העיר אהובה סירוגין-יו"ר
חברי הוועדה:  סגן ומ"מ רה"ע בוזגלו יגאל
                    המשנה לרוה"ע זפרני אלי 
                    חבר המועצה נציג אופוזיציה שטרן אביחי


ועדת קידום מעמד הילד:

תפקיד הוועדה:ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד הילד ובני הנוער.

יו"ר הוועדה  סגן רוה"ע - יגאל בוזגלו - יו"ר 
חברי הוועדה: חברת מועצת העיר אהובה סירוגין
                  המשנה לרוה"ע אלי זפרני  
                  חבר מועצה נציג אופוזיציה אביחי שטרן

                חבר מועצה נציג אופוזיצה - יורם מלול                                  

 

וועדות רשות :

ועדת הנחות ואכיפה:

תפקיד הוועדה: א. לתת הנחה בתשלום ארנונה שוטפת, לפי חוק.
                     ב. לדון בבקשות למחיקת חובות   
יו"ר הוועדה  חבר מועצה, יורם ממן - יו"ר
חברי הוועדה  חבר מועצה, ד"ר בוריס סידליקובסקי 
                   חבר מועצה נציג האופוזיציה יורם מלול
                   גזבר העירייה בני קונפורטי
                   יועץ משפטי לעירייה עו"ד אריאל בר יוסף 
                   

ועדת שמות והנצחה:

יו"ר הוועדה  ראש העיר הרב ניסים מלכה
חברי הוועדה חבר מועצת העיר יגאל בוזגלו 
                  סגן ראש העיר ד"ר בוריס סידלקובסקי  
                  חבר מועצת העיר יורם ממן 
                  חבר מועצה  נציג האופוזיציה יעקב בן ציון 


ועדת ספורט:

יו"ר הוועדה  חבר מועצת העיר יורם ממן
חברי הוועדה חבר מועצת העיר עופר אדר
נציגי ציבור:  מר אלי מנחם
                  מר איציק מנחם
                  מר אברהם דוד
                  מר אופיר שוקרון
                  מר אהרון דמרי
                  מר איציק סלה
                  מר סילווה זוויגי
                  מר שמעון סבח
                  מר דניס זסלבסקי
                  מר חיים אוחיון
                  מר ודים ברקוביץ
                  מר שמעון אוחנה
                  מר יוני וסרמן