טבלת אנשי קשר - חברי מועצת העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אביחי שטרן ראש העיר 04-6908408 MAYOR@k-8.co.il
אופיר יחזקאלי סגן ומ''מ ראש העיר 04-6908411 050-7316342 ofir@k-8.co.il
יורם ממן חבר מועצה 04-6908526 052-2794350 Youram95@k-8.co.il
מישל בן שימול סגן ראש העיר 054-6204568 meirhalsa@gmail.com
אלכס קראצ'ון המשנה לראש העיר 054-8050769 alexkarach@gmail.com
יהודה חיים סגן ראש העיר והממונה על הרווחה 04-6908526 / 04-6908423 052-7777803 yehudah@k-8.co.il
אלי ברמי חבר מועצה 0506212163 eliho97@walla.com
חן לגיסמו אדלר חברת מועצה 050-3303003 chen.adler70@gmail.com
ניסים מלכה חבר מועצה 050-3322444 shoresh8@hotufi.net
אלי זפרני חבר מועצה 04-6904446 050-5759859 elizfrani@gmail.com
יורם מלול חבר מועצה 050-6272634 yorammalul@gmail.com
ד"ר בוריס סידלקובסקי חבר מועצה 04-6943333 050-8675100 bobsid@walla.com
ד"ר אביבה ויצמן זריהן חברת מועצה 0522820103 aweitzma@gmail.com