המידע מטה לקוח מתוך אתר משרד הפנים www.gov.il

רשימת חוקי עזר לרשות מקומית - קריית שמונה

תושבים נכבדים שימו לב - בתרשים הנ"ל מתוארים השלבים לצפייה בחוקי העזר באתר משרד הפנים. 

להמשך כניסה לאתר משרד הפנים לחצו כאן 

הסבר צפייה בחוקי עזר