טבלת אנשי קשר - לשכות סגני ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלכס קראצ'ון המשנה לראש העיר 054-8050769 alexkarach@gmail.com
אופיר יחזקאלי סגן ומ''מ ראש העיר 04-6908411 050-7316342 ofir@k-8.co.il
מישל בן שימול סגן ראש העיר 054-6204568 meirhalsa@gmail.com
יורם ממן סגן ראש העיר 04-6908526 052-2794350 Youram95@k-8.co.il
אופיר יחזקאלי סגן ראש העיר 052-2820103
פאני זפרני מזכירה - סגן ראש העיר יורם ממן 04-6908453 p1_lishka@k-8.co.il