טבלת אנשי קשר - לשכות סגני ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלכס קראצ'ון המשנה לראש העיר 054-8050769 alexkarach@gmail.com
אופיר יחזקאלי סגן ומ''מ ראש העיר 04-6908411 050-7316342 ofir@k-8.co.il
שוש לוי מזכירה - סגן ראש העיר אופיר יחזקאלי 04-6908411 P2_LISHKA@k-8.co.il
מישל בן שימול סגן ראש העיר 054-6204568 meirhalsa@gmail.com
יהודה חיים סגן ראש העיר והממונה על הרווחה 04-6908526 / 04-6908423 052-7777803 yehudah@k-8.co.il
מזכירה - סגן ראש העיר יהודה חיים 04-6908423