רשימת מאגרי מידע בפנקס מאגרי המידע:
 
 1. מאגר עבירות בניה
 2. מאגר דיוור לתושבים
 3. מאגר עובדים ושכר
 4. מאגר פניות ציבור
 5. מאגר חינוך
 6. מאגר הנה"ח / ספקים
 7. מאגר רכבים
 8. מאגר גבייה עירונית
 9. רישוי עסקים
 10. מאגר מוקד עירוני
 11. מאגר תווי חניה לתושב
 12. מאגר ניהול החניה העירונית