בוועדת האכיפה העירונית הוחלט על מדיניות אכיפה לשנת 2021.

1. מיקוד ודגש בעבירות על איכות הסביבה, שמירת הניקיון השלכת פסולת מכל סוג וצואת כלבים. בעיקר במרחב הציבורי, במרכז העיר ,באזורים מסחריים, פארקים, שצ"פים ובשכונות המגורים.

2. אכיפה בעבירות מטרדי תנועה וחנייה בריונית, ברחבי העיר ובעיקר במרכזים מסחריים.

3. בשכונות מגורים לא תעשה אכיפה של עבירות על חוק העזר "העמדת רכב וחנייתו"  אלא ע"פ קריאה במוקד 100 ובמוקד 106, בשל מצוקת חנייה קשה בשכונות המגורים.