1. מכרז 02/20 - שיפוץ מוסדות חינוך בק"ש : גן בני מלך וביה"ס מגינים - פתיחה
 2. מכרז 03/20 - הצטיידות מוסדות חינוך - בתי ספר - פתיחה
 3. מכרז 1/2020 – שיפוץ מבנה עירייה-פתיחה.
 4. מכרז 02/20 - שיפוץ מוסדות חינוך בק"ש : גן בני מלך וביה"ס מגינים - החלטה
 5. מכרז 03/20 - הצטיידות מוסדות חינוך - בתי ספר – החלטה
 6.  מכרז 1/2020 – שיפוץ מבנה עירייה-פתיחה.
 7. מכרז 4/2020 - טיפול בבעיות בטיחות בשכונת בימת תל חי ק''ש - פתיחה
 8.  מכרז 02/20 - שיפוץ מוסדות חינוך בק"ש : גן בני מלך וביה"ס מגינים - החלטה
 9.  מכרז 03/20 - הצטיידות מוסדות חינוך - בתי ספר – החלטה
 10. יטול  מכרז 5-2020 ופרסום מחדש -איתור וניהול קולות קוראים
 11. (לא הוגשו הצעות).
 12. מכרז 7/2020 - מתן שרותי שכר–פתיחה.
 13. מכרז 2/2020  - מערכות ניהול מיסעות כבישים ומדרכות-פתיחה.
 14. מכרז  8/2020 - שדרוג גן משחקים איילים – פתיחה
 15. מכרז 4/2020- טיפול בבעיות בטיחות בשכונת בימת תל חי ק''ש - פתיחה
 16. מכרז 1/2020 – שיפוץ מבנה עירייה-דיון.
 17. מכרז 2/2020  - מערכות ניהול מיסעות כבישים ומדרכות-החלטה.
 18. מכרז 13/20 - תחבורה ציבורית - החלטה מכרז 21-2020 – ניהול מוסדות חינוך על-יסודי – פתיחה
 19.  מכרז 14/20- גן משחקים קק"ל - החלטה
 20.  מכרז 15/20- שיפוץ ביה"ס רמב"ם - החלטה
 21.  מכרז 19/20 - הכנת תשתיות למיני פיץ - החלטה
 22. מכרז 1-2020 – ביטוחי עירייה-פתיחה.
 23. מכרז 6-2020 – למתן שירותי ניהול מדיה  חברתית קראייטיב וגרפיקה –  פתיחה.
 24. מכרז 5-2020  - ביטול מכרז ופרסום מחדש – איתור וניהול קולות קוראים.
 25. (לא הוגשו הצעות).                                                                                                                   
 26. מכרז 21-2020  - הפעלת בתי ספר על יסודי – החלטה.
 27.  מכרז 16-2020 – מכירת דירה קרן היסוד-בקשה לתיקון פרוטוקול ו. מכרזים 
 28. מיום 12 לפברואר והחלטה.
 29.  מכרז 5-2020  - איתור קולות קוראים -  ביטול החלטה מוועדה  11-2020  (העדר  
 30. פורום) וקבלת החלטה.
 31.  מכרז 25/2020  - בטיחות בימת תל-חי – פתיחה.
 32. מכרז 23/2020  - תכנון חווה חקלאית  - פתיחה
 33.   מכרז 26/2020 – שיפוץ חדרי מורים – פתיחה
 34.   מכרז 33/2020 – שיפוץ והסדרת בטיחות גנ"י שלב א'-פתיחה.
 35.   מכרז 35/2020 – השלמת עבודות חיזוק מבנים בי"ס רמב"ם-פתיחה.
 36.   מכרז 37/2020 – רכישת והצבת יביל 2 כיתות בי"ס גוונים-פתיחה.
 37.   מכרז 38/2020 -  שיפוץ והסדרת בטיחות גנ"י שלב ב' – פתיחה.
 38. מכרז  36/2020 - מיתוג ופרסום עידוד עליה-פתיחה.
 39.   מכרז  31/2020- איתור וניהול קולות קוראים – פתיחה.
 40.   מכרז 32/2020 – הקמת 3 כיתות גן ילדים בשכונת יובלים-פתיחה.
 41.   מכרז 23/2020 – תכנון חווה חקלאית – החלטה.
 42.   מכרז 33/2020 – שיפוץ והסדרת בטיחות גנ"י שלב א'-החלטה.
 43.   מכרז 37/2020 – רכישת והצבת יביל 2 כיתות בי"ס גוונים-החלטה.
 44.   מכרז 39/20  -  שיפוץ בי"ס מצודות בקרית שמונה – החלטה.
 45.   מכרז 34/2020 – שדרוג גן משחקים ברחוב האצ"ל בק"ש – החלטה.
 46. מכרז 38/20 – שיפוץ והסדרת בטיחות גני ילדים שלב ב' – החלטה
 47.   מכרז 40/20 – הקמת שירותים במגרש סינטטי-החלטה
 48.   מכרז 42/20 – שדרוג ושיקום כביש משש יוסף – החלטה.
 49.   מכרז 43/20 – שיפוץ בביה"ס יצחק הנשיא – החלטה.
 50. מכרז 36/2020 - מתן מיתוג ופרסום לעידוד העליה בקריית-שמונה-החלטה.
 51.  מכרז  32/2020 -  הקמת 3 כיתות גני ילדים בשכונת יובלים-פתיחה.
 52. מכרז 31/2020 איתור וניהול  קולות קוראים-החלטה.
 53. מכרז 32/20 - הקמת 3 כיתות גן ילדים בשכונת יובלים – החלטה
 54.  מכרז 41/20 - תכנון ביצוע בית כנסת ו 3 כיתות מעון יום בשכ' יובלים – פתיחה
 55.  מכרז 46/20 - שיפוץ ביה''ס ברנקו וייס שלב ב – פתיחה
 56. מכרז 48/20 - שיפוץ מבנה מוטל סוזן – פתיחה
 57. מכרז 51/20 - שיפוץ והסדרת בטיחות בבתי הספר בק''ש – פתיחה
 58. מכרז פומבי 49/2020-שדרוג וחיזוק בית ספר תל חי מפני רעידות אדמה בקריית שמונה – פתיחה
 59.   מכרז 53-2020 – אלמנטים מתועשים מבניה טרומית – פתיחה.