ארנונה לעסקים עיריית קריית שמונה

בעלות ובעלי עסקים יקרים, שימו לב! במטרה לסייע לכם לצלוח את תקופה מורכבת זו החליטה הנהלת עיריית קריית שמונה לאפשר לבעלי עסקים המעוניינים בכך לדחות את תשלומי הארנונה.

להלן שאלות ותשובות בנושא:

האם ניתן לדחות את תשלום הארנונה?

ניתן לדחות את תשלום הארנונה לעסקים בלבד בגין חודשים מרץ-אפריל לתאריך 01.05.2020  ללא ריבית ובתוספת הצמדה בלבד.

האם לצורך דחיית התשלום עליי לפנות בבקשה פרטנית?

כן, על מנת לדחות את התשלום יש לפנות למחלקת הגבייה בכתובת מייל:  gviak.8@gmail.com. לאחר שליחת הפניה תעודכן המערכת לא לחייב בריבית על אי תשלום מרץ אפריל למי שלא ישלם עד ל-1.5.20.

שילמתי כבר את החשבון בגין חודשים מרץ-אפריל, האם ניתן לקבל זיכוי כספי?

לא ניתן לקבל זיכוי כספי עבור תשלום ארנונה ששולם.

האם ניתן לבטל / למחוק את חיובי הארנונה?

על-פי החוק והנחיית משרד הפנים לא ניתן לבטל / למחוק את חיובי הארנונה.

האם ניתן לפרוס את תשלום הארנונה לחודשים מרץ-אפריל לתשלומים ?

ניתן לפרוס את תשלום מרץ-אפריל עד מקסימום 8 תשלומים באמצעות הוראת קבע / שיקים. פריסת התשלומים תעשה בתוספת ריבית בכפוף להוראות הדין.

האם ניתן לקבל פטור מתשלום הארנונה בחודש בו העסק לא עבד בעקבות המשבר?

בשלב זה על-פי החוק והנחיית משרד הפנים לא ניתן לבטל / למחוק את חיובי הארנונה (ראה פנייה של מנכ"ל משרד הפנים לרשויות המקומיות בנושא).

הרשות פנתה למשרד הפנים לבחון את מדיניות זאת שוב ובימים אלו אנו עוקבים אחר הנחיות משרד הפנים הבוחן זאת מול משרד האוצר במסגרת תוכנית הסיוע החדשה למשק (קישור- https://www.ynet.co.il/economy/article/HJPmtAmLI)

כל פנייה ומידע נוסף בנושא זה יש להעביר למייל: gviak.8@gmail.com

תשלומי מים וביוב- תאגיד התנור

בעלי עסקים שפעילות ירדה עקב משבר הקורונה יוכלו לפרוס לתשלומים את חיובי המים.

לאחר הוצאת השובר של ינואר-פברואר תצא הודעה רשמית של תאגיד התנור לבעלי עסקים בנושא.

כל פנייה ומידע נוסף בנושא זה יש להעביר למייל: servicem@hatanur.co.il

חברת חשמל 

עקב התפשטות הקורונה, חברת החשמל לא תנתק חייבים ותספק ללקוחות עם מונה תשלום מראש קודי חירום.

כמו כן תאפשר החברה הקלות לצרכני חשמל באמצעות מתן אפשרות לדחיית חשבונות חשמל לעסקים קטנים ובינוניים ובכללם בתי מלון, מסעדות, בתי קפה ובתי מסחר הזקוקים לכך ב-30 יום.

במהלך תקופת "גרייס" זו הלקוחות לא ייפגעו, לא ינותקו ולא תגבה מהם ריבית פיגורים.

תשלומים לספקי הממשלה

החשב הכללי באוצר הנחה את משרדי הממשלה לבצע תשלומים מיידים ככל שניתן בגין חשבוניות קיימות לספקים קטנים ובינוניים, ואף לשלם מקדמות במידת הצורך לשירותים שכבר ניתנו.

מע"מ 

דחייה של מועד הדיווח והתשלום למע"מ חד חודשי ל-26.3 ודו חודשי ל-27.4

מס הכנסה

לא חל שינוי במועדים לדווח ולתשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה. עם זאת, מנהל רשות המיסים הנחה את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מרבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב.

כמו כן, אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה יותר מסכום המס שיגיע ממנו בשנת המס, למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסות הצפויות של העסק בשל השפעות הנגיף, הוא זכאי לפנות לפקיד השומה באזור העסק בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה.

בקשה מנומקת בעניין זה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות טופס בקשה לביטול / הקטנה מקדמות ולצרף מסמכים להוכחת הטענה.

ביטוח לאומי

בתאריך 16.3.2020 המוסד לביטוח לאומי הודיע על שורה של הטבות והקלות עקב המשבר:

  • דחייה של תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות של חודש אפריל.
  • פריסת התשלום הדחוי של חודש אפריל.
  • הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית הטיפול בעיקולים קיימים.
  • בנוסף חשוב לזכור כי, עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו. לפרטים נוספים לאופן בו ניתן להגיש בקשה לתיקון גובה המקדמות לחצו כאן

כבאות והצלה לישראל

בתאריך 15.3.2020 אישר נציב כבאות והצלה שורה של הקלות רגולטוריות למגזר העסקי:

  • החזר אגרת רישוי אירוע חד פעמי שבוטל בהמשך להגבלות משרד הבריאות על התכנסות של יותר ממאה איש.
  • דחייה תשלום אגרת רישוי עסקים בשלושה חודשים לכלל העסקים הקטנים בישראל, לאולמות אירועים ולבתי מלון.
  • דחיית תיקון ליקויים בשלושה חודשים בבתי חולים, בעסקים טעוני רישוי ובתי מלון.
  • אי ביצוע ביקורות בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה בכלל העסקים טעוני הרישוי המחזיקים באישור סידורי כבאות, וזאת בהסתמך על הצהרה של האחראי כי מערכות החירום בעסק מתוחזקות ותקינות בהתאם לחוקים, לתקנות, לתקנים או להוראות.