בעקבות התפשטות הנגיף חלה ירידה חדה בהכנסות שלי, כיצד המדינה יכולה לסייע לי?

מענק-

ממשלת ישראל הצהירה על מתן מענק לעצמאים בגין ירידה צפויה בהכנסות בשנה הקרובה בעקבות התפשטות הנגיף וההאטה הכלכלית. התנאים ואופן הגשת הבקשה יפורסמו לציבור בהקדם.

הלוואה-

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

תנאי המסלול לנפגעי התפרצות הנגיף:

  • אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)
  • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% (במקום 70%)
  • ביטחונות נמוכים עד 10% מגובה ההלוואה (במקום 25%)
  • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
  • הליך מזורז לקבלת אישור מהבנק – מקסימום 9 ימי עבודה
  • פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית במסלול הרגיל ע"ס 250 ₪
  • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם
  • ניתן להגיש בקשות עצמאיות להלוואה באמצעות הגופים שנבחרו כמתאמים של הקרן.

ההלוואה מותנית בהגשת הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף.

פרטים נוספים על הקרן בערבות מדינה ניתן לקרוא בקישור הבא.  https://govextra.gov.il/mof-gloans/

שאלות ותשובות

מהו גובה הריבית על ההלוואה במסלול המיוחד בקרן בערבות מדינה?

ההלוואות ניתנות בריבית עפ"י שיקולי הבנק. עם זאת, הבנקים התבקשו על ידי המדינה לוותר על העמלה שרשאית לגבות וכן לקבוע שיעורי ריבית נמוכים ככל שניתן על ההלוואות.

מי יכול לסייע בהגשת בקשה להלוואה בערבות מדינה ולקרנות אחרות?

מעוף קריית שמונה פתח מסלול סיוע מיוחד למשבר אשר יסייע לכם בהגשת בקשות להלוואה, בהכנת התוכנית העסקית, במילוי הטפסים ובהגשת המסמכים לבקשה במסגרת התוכנית ליווי למימון.

עלות המסלול לנפגעי המשבר היא סמלית ובהנחה של 90% מהעלות הקבועה בתוכנית והינה רק 117 ₪ כולל מע"מ בלבד.

לפרטים ניתן לפנות טלפונית/במייל לסניף מעוף קריית שמונה- 04-3722250  kiryatshmona@1.maof.co.il  

כיצד הבנק עוזר לי אם נקלעתי לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות הנגיף?

בכל ההלוואות שהועמדו במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה עד ליום 14 במרץ 2020, הבנק יוכל לאשר דחייה חד פעמית מצטברת של עד 3 חודשי גרייס על תשלום קרן ההלוואה לעסקים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. ניתן לבקש זאת בפנייה ישירה לבנק שדרכו התקבלה ההלוואה.

כמו כן, בתאריך ה-15.03.2020, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל אישר לבנקים להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.

מלבד זאת, בנקים רבים מציעים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב – במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה (כאמור לעיל), ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים.

חזרו לי שיקים בחשבון ואני חושש שהחשבון שלי יוגבל בתקופת משבר הקורונה. האם יינתנו הקלות בנושא?

על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימים באופן לא צפוי בעקבות משבר הקורונה, הפיקוח על הבנקים קבע כי תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי החל מה-4 במרץ 2020.

עם זאת, החזר צ'ק מסיבת אין כיסוי מספיק במהלך משבר הקורונה ימשיך להיות מדווח למאגר נתוני האשראי והדבר ישפיע על הדירוג הפיננסי של הלקוח. חשוב להבין שאמנם החזרת צ'ק לא תגרור הגבלה, ואולם, בפני מקבל הצ'ק תעמוד בהמשך האפשרות לפנות להוצאה לפועל לצורך הפעלת הליך גבייה (בהתאם למידע שיפורסם על ידי רשות האכיפה והגביה).

לכן, על מנת למנוע ככל הניתן מצב של שיקים חוזרים, מומלץ לבדוק את כל הוראות התשלום ולוודא כי יש כיסוי מספיק לכלל התשלומים הצפויים. במידה ולא, כדאי לבחון עם הבנק אפשרויות של הגדלת מסגרת אשראי או לקיחת הלוואה דרך הקרן בערבות מדינה או ישירות מול הבנק, או הגעה להסדר לדחייה או פריסה של תשלומים מול האדם או הגוף לו ניתן הצ'ק.