לפי תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש (תיקון), התש"ף-2020 (31.03.2020):

כמה עובדים יכולים להגיע למקום העבודה?

החל מתאריך 1.4.2020 לא ישהו בו זמנית במקום עבודה יותר מ- 10 עובדים או 15 אחוזים (עדכון חדש) ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבניהם.

האם ניתן לבקש הקלה בתנאי זה?

כן, מקומות עבודה עם הגבלה על 15 אחוזים ממצבת העובדים רשאים להעלות את מספר העובדים לשהייה בו זמנית עד לשיעור של 30 אחוז ממספר העובדים ובלבד שהדבר חיוני לפעילות השוטפת של המקום.

במקרה כזה על המעסיק להודיע זאת באתר משרד הכלכלה והתעשייה , תוך פירוט שמות העובדים שנוכחותם נדרשת במקום העבודה, תפקידם והסיבות לכך שנוכחתם נדרשת.

על אלו מקומות עבודה אין מגבלת כוח אדם?

 • על מנת לוודא שהציבור לא יחוש מחסור במזון, בתרופות, בשירותים פיננסים, באיסוף אשפה, באספקת אנרגיה ועוד, הוגדרו גופים חיוניים שיכולים לחרוג מהכלל הרוחבי.
 • גופים אלה יוכלו לפעול  עם יותר מ-30% ממצבת כוח האדם על מנת להבטיח את מתן האספקה הסדירה והשירותים הנדרשים, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות וצמצום ככל הניתן של כמות ההגעה של עובדים.
 • ענפים שפועלים כסדרם – עד 100%, תוך צמצום ככל הניתן הינם:
  • כל מערכת הבריאות (כולל אופטיקה),
  • מגזר פיננסי (כולל בנקים)
  • משק האנרגיה (כולל חשמל, גז טבעי, נפט, מים),
  • ענפי המזון (כולל חקלאות, מפעלים וייצרנים, מרכולים, הובלה, אחסנה ועוד)
  • כל שירותי ההובלה והאחסנה
  • תחבורה- ביניהם שירותי הסעה ומוניות, השכרת רכב וליסנג ומוסכים.
  • ענפי הטואלטיקה וחומרי הניקיון- ייצור, הובלה, אחסנה, אספקה, אריזה, ייבוא, שיווק הפצה ומכירה קמעונית וסיטונאית.
  • ענפי ייצור התרופות
  • שירותי התקשורת
  • מקום עבודה שעוסק בעבודות בינוי או תשתית
  • כללי: אבטחה, ניקיון, חישוב שכר, תחזוקה, טכנאות
  • מפעלים תומכי מערכת הביטחון
  • ענפים תומכים משק
  • מפעלים מעודפים בהתאם להוראות חוק עידוד השקעות הון.
 • לפירוט מדויק יש להיכנס לאתר משרד האוצר, לחצו כאן

האם קיימות מגבלות נוספות מתוקף תקנות החירום?

כן, קיימות מגבלות נוספות החלות על כל מקום עבודה שרשאי לפעול, במתכונת מלאה או מצומצמת:

 • אין לאפשר כניסה של עובד מעטפת (עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד ניקיון, אבטחה או מחשוב) למקום העבודה, אלא אם כן נוכחותו חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה והמעסיק הודיע על כך באתר משרד הכלכלה והתעשייה.
 • אין לאפשר קבלת קהל במקום העבודה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני, ובלבד שמספר העובדים העוסקים בקבלת קהל יצומצם ככל האפשר.
 • במקום עבודה שבו מועסקים דרך כלל  עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
 • בדיקת חום- על המעסיק להנחות את עובדיו לבצע בדיקת חום טרם היציאה לעבודה ולמלא הצהרה על מדידת החום והיעדר תסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה. העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום; המעביד יאסוף וישמור את הטפסים כאמור. לטופס ההצהרה לחצו כאן 
 • שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;
 • לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;
 • מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;