בנוסף, יש לעיין בדרישות הכבאות לעסקים הנמצאים במסלול תצהיר: לחצו כאן