פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

6.9 א

רוכלות מזון

 

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

אתר ממשל זמין- פריט 6.9 ב' רוכלות  

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

6.9 ג

רוכלות אחרת

אתר ממשל זמין- פריט 6.9 ג' רוכלות אחרת

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .