פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

4.7 ג

אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

 

 

מפגעי ריח-

  • בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף 6.4 "דרישות איכות הסביבה- שפכים, מז"ח, ריח, רעש", בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

אשפה חריגה לעסקים בענף המזון

  • בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6.3.5 "אשפה חריגה לעסקים בענף המזון" בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

מותר בכל מקום בו מותר מסחר.