פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

4.8

משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

אתר ממשל זמין- פריט 4.8 משקאות משכרים

מפגעי רעש-

  • בעל עסק  לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף 6.4 "דרישות איכות הסביבה- שפכים, מז"ח, ריח, רעש", בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

תברואה-

  • מספר תאי השירותים יקבע בהתאם לכמות האנשים שנקבעה בתכנית הבטיחות של המקום.
  • בכניסה לעסק ובשטחו יוצבו שלטים בולטים המכוונים לשירותים.
  • ליד השירותים יוצבו כיורים ושקתות לרחיצת ידיים המצוידים בסבון נוזלי, מגבות נייר ומכלים לאיסוף אשפה.
  • במתחם השירותים יבוצעו פעולות ניקיון באופן שוטף.
  • בשעות הערב, חדר השירותים וכל תא בו יהיו מוארים.​

כפוף לאישור מאת הרשות בהתחשב במניעת מפגעי רעש ומטרדים למגורים סמוכים.