פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

אתר ממשל זמין- פריט 8.4ב  תחנה מרכזית

תברואה-

  • השירותים בתחנה יוחזקו במצב תקין ונקי בכל עת.
  • בכל השירותים ימצאו סבון נוזלי, נייר טואלט ונייר לניגוב ידיים, בכל עת.
  • בכניסה לעסק ובשטחו יוצבו שלטים בולטים המכוונים לשירותים.
  • בשעות הערב, חדר השירותים וכל תא בו יהיו מוארים

אשפה ומחזור-

  • בעל העסק יציב בשטחים הציבוריים של התחנה כלי אצירה לאיסוף נייר, פסולת מעורבת ופסולת מכלי שתייה בכמות ובפיזור כפי שיידרשו על ידי היחידה הסביבתית.
  • את הפסולת המעורבת - יעביר בעצמו לפחי האשפה של התחנה משם תפונה על ידי בעל העסק לאתר סילוק פסולת.
  • את הפסולת למחזור - נייר, קרטון, פלסטיק, שמן וכד' יעביר לספק שרות עמו יתקשר באופן עצמאי.

על פי תב"ע ייעודית