פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

אתר ממשל זמין- פריט 8.9א מכונאות כללית, פחחות וצביעה

העמדת רכבים בטיפול

  • בעל העסק לא יחנה ולא יעמיד רכבים בטיפול בשטח ציבורי אלא במקום המיועד לכך בתוך שטח העסק ובאופן שלא יגרום לכל מפגע סביבתי אחר.
  • עסק באזור התעשייה הדרומי אשר אין ברשותו שטח תפעולי להעמדת הרכבים, יגיש בקשה בכתב לאגף תעשייה עסקים ותיירות לקבלת אישור להעמדת רכבים במרחב הציבורי במהלך שעות פעילות העסק.
  • קבלת האישור תהיה על בסיס שנתי בהתאם לגודל שטח העסק ובהתחייבות של בעל העסק להכניס את הרכבים בתום יום העבודה לשטח העסק
  • כמו כן ידרש בעל העסק לסמן את המכוניות בטיפול במקום בולט וקריא את הפרטים הבאים: שם העסק, מספרי טלפון זמינים של בית העסק, מספר כלי הרכב, בהתאם לפורמט המצורף.
  • לא תתאפשר עמדה של רכבים למכירה במרחב הציבורי על ידי בעל העסק אלא רק רכבים בטיפול בהתאם לאישור שיינתן.

מותר רק באזורי תעשייה.