שלום כיתה א

הורים יקרים,

הרישום לכיתה א' בפתח  ואנו בטוחים, שאתם, ההורים, נרגשים לא פחות מהילדים.

המעבר מגן הילדים לבית הספר מלווה בתחושות גאווה, עצמאות ובגרות וגלומה בו ציפייה לחוויות חדשות ולעולם חדש של מושגים והגדרות. שינוי זה כרוך גם בחשש ובדאגה, בהסתגלות לסדר יום שונה, לצוות חדש, לכללים אחרים ולאתגרים שונים במיוחד בתקופה זו, בה כולנו עדיין מתמודדים גם עם נגיף הקורונה.

מערכת החינוך בקריית שמונה ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם בשלבי ההסתגלות ולאורך כל השנה, עם צוותי חינוך מיומנים, מקצועיים ומסורים בכל בתי הספר, שידריכו, יכוונו, יחזקו, יעודדו ויהפכו בעבור ילדינו את תהליך הכניסה לכיתה א' לחוויה חיובית ונעימה.

אגף החינוך מחויב למערכת חינוך השמה את התלמיד במרכז ולמערכת חינוך מתקדמת התואמת את החדשנות הפדגוגית ומכשירה את ילדינו למאה ה- 21 לצד חיבור לערכים הייחודיים לקריית שמונה.

מערכת חינוך מעניקה חוויה חינוכית, מעשירה ומאתגרת הכוללת חינוך לערכים, טיפוח מעורבות בקהילה ושמירה על איכות סביבה, דרך ארץ, מנהיגות ומצוינות אישית ולימודית.

בקרוב, ילדינו יעשו את צעדיהם הראשונים בקריאה, בכתיבה ובחשבון, ירכשו מיומנויות למידה, חשיבה ויזמות, ירחיבו השכלה ודעת וישכללו את כישוריהם החברתיים.

בהתרגשות רבה מאחלים לכם ולילדיכם בהצלחה,

אביחי שטרן, ראש העיר
אופיר יחזקאלי, סגן ומ"מ ראש העיר הממונה על החינוך
אסנת רון רסקי, מנהלת אגף החינוך
חן לגיסימו אדלר, חברת מועצה הממונה על החינוך

מועד הרישום לכיתה א'

עפ"י חוק חינוך חובה חייבים ברישום לכיתה א' כל הילדים שנולדו בין התאריכים:

כ' בטבת תשע"ו – 1/1/2016 ועד ב' בטבת תשע"ז – 31/12/2016

הרישום ייערך בין התאריכים:

א' בשבט תשפ"ב- 3/1/22 ועד כ"א בשבט תשפ"ב – 23/1/22

המידע מנוסח בלשון זכר אולם כל האמור בה משמעו גם בלשון נקבה.

מודל הבחירה

לעיר קריית שמונה שבעה בתי ספר יסודיים -  ארבעה בתי ספר  ממלכתיים, שני בתי ספר ממלכתיים דתיים ובית ספר חרדי אחד. שבעת בתי הספר ייפתחו לבחירה של כלל ההורים לילדים העולים לכיתה א'.

מודל  הבחירה הינו מודל פתוח, במסגרתו  תינתן  להורים האפשרות  לבחור מכל בתי הספר בעיר. זאת בהתאם  להשקפת עולמם וצרכי בנם או בתם.

להורים שבוחרים במסגרות הממלכתי דתי ניתנת האפשרות לבחור בשני בתי ספר ולדרג את העדפתם.

להורים שבוחרים במסגרות הממלכתי ניתנת האפשרות לבחור עד שלושה בתי ספר ולדרג את העדפתם.

מענה לבחירת ההורים יתאפשר תוך התחשבות בצרכי התלמיד/ה לצד בקרה לשמירה על יציבות, איזון מערכתי, שוויון הזדמנויות והפעלת מנגנון ויסות, כמפורסם בהמשך חוברת זו.

בית ספר עוגן

לבתי הספר של החינוך הממלכתי הוגדרו אזורי רישום – להלן בית ספר עוגן.

בתי הספר של החינוך הממלכתי דתי והחרדי הם על אזוריים – לא הוגדרו כבתי ספר עוגן.

השייכות לבית ספר עוגן נעשית בהתאמה לכתובת המגורים,  על פי ספח תעודת הזהות שצורף במועד הרישום.

שכונות יובלים, הורדים ובימת תל חי הנן שכונות שלא הוגדר לגרים בהן בית הספר עוגן ולכן תחשבה כעל איזוריות.

אופן הרישום לכיתה א'

את הרישום לכיתה א' ניתן לבצע באופן מקוון, באמצעות האתר העירוני שכתובתו : https://www.k-8.co.il

או פנים אל פנים במשרדי אגף החינוך, במזכירות האגף,  בכתובת הרצל 37. בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00 וביום ב' בין השעות 16:00-18:00.

שימו לב - פרטי הרישום המופיעים במערכת העירונית מעודכנים מתוך אתר משרד הפנים. רק תושבים המופיעים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כתושבי קריית שמונה, יוכלו להירשם באופן מקוון.

הרישום (מקוון ופנים אל פנים) אפשרי רק אם כתובת המגורים מעודכנת בשתי תעודות הזהות של שני ההורים.

בתהליך הרישום (מקוון ופנים אל פנים) תתבקשו להצהיר  שכל הפרטים שמסרתם הנם נכונים.

בכל בעיה בהליך הרישום המקוון יש לפנות לשי-לי בטלפון 04-6908447.

לתשומת לבכם – הרישום לא מהווה אישור שיבוץ לבית הספר

אופן הרישום המקוון

הליך השיבוץ

מערכת החינוך העירונית מחויבת לראייה רב מערכתית מתוך אחריות כוללת לדאגה לכלל התלמידים, רצון להיענות לבקשות ההורים ובקרה אחר  איזון בין בתי הספר. ועל כן, שיבוץ התלמידים לבתי הספר ייעשה תוך התייחסות להעדפות ההורים ובהתחשב באילוצי המערכת: גודל שנתון הלומדים ואכלוס בתי הספר, מספר כיתות (לכל היותר 2 כיתות בכל בית ספר),  תקן משרד החינוך לגודל כיתה ועוד.

עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים במהלך תקופת הרישום.

בחינוך הממלכתי, זכות ראשונים לשיבוץ בבית הספר  תינתן לתלמידים מהרחובות המזינים את בית הספר – בית ספר עוגן.

תלמידים שיירשמו לאחר תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר בעיר.

במקרים של רישום יתר יופעל מנגנון ויסות באמצעות הגרלה על פי כללי משרד החינוך.

ההגרלה תתקיים בנוכחות מבקר  העירייה ונציג ציבור.

לנרשמים בתקופת הרישום למסגרות החינוך הממלכתי - השיוך לבית ספר העוגן יישמר, אם לא ניתן יהיה  להיעתר לבקשת הבחירה שדורגה בעדיפות ראשונה.

קבלת הודעת שיבוץ

תהליך השיבוץ והוויסות ייערך  על ידי אגף החינוך ותשובות יינתנו, באמצעות הודעת דוא"ל, במהלך מאי 2022.

בתי הספר יזמינו את הילדים לביקור והיכרות במהלך חודש יוני וחופשת הקיץ.

מעוכבי רישום

במהלך שנת הלימודים בגן החובה עולה לעיתים סוגיית הבשלות של הילד לעלות לכיתה א'.

במקרה של התלבטות יש לפנות לגננות ובאמצעותן  לשירות הפסיכולוגי.

במקביל – יש לרשום את הילד לכיתה א' (לשם הבטחת מקום) עד לקבלת ההחלטה הסופית.

ילדים הזכאים  לשירותי חינוך מיוחד

בקריית שמונה פועל  מערך חינוך מיוחד הכולל את בתי הספר "רננים" ו-"גוונים" לצד כיתות חינוך מיוחד בבתי הספר העירוניים השונים. מערך החינוך המיוחד פועל על מנת  לאפשר לכל תלמידה ותלמיד לממש את הפוטנציאל הטמון בהם תוך מתן תמיכות לימודיות ורגשיות מתאימות.

ילדים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד, או כאלה שקיימת היתכנות שיעלו לדיון בוועדות זכאות ואיפיון, יירשמו לכיתה א' (לשם הבטחת מקום) עד לקבלת זכאות לחינוך מיוחד והפנייה למסגרות המתאימות.

הורים עצמאיים

(פרודים, רווקים, חד הוריים, חיים בנפרד)

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 "שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, והם מחויבים וזכאים מתוך הסכמה לדאוג לצורכיהם, הכוללים, בין השאר, את לימודיהם ואת חינוכם. גם כאשר הילד גדל אצל הורה אחד אין הדבר מפחית מחובותיהם ומזכויותיהם של שני ההורים, למעט במקרה של החלטה שיפוטית המורה אחרת".

לאור זאת ולתשומת ליבכם:

  1. במעמד הרישום הורים עצמאיים מתבקשים למסור, לצורך העברת מידע ועדכונים,  את פרטי כתובת המגורים והדרכים ליצירת קשר (טלפון ודואר אלקטרוני) של שני ההורים.
  2. במקרים בהם קיימת החלטה שיפוטית לפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה אפוטרופוסות של ההורה הנוסף או החלטה המונעת את מסירת המידע לאותו הורה, הנכם מתבקשים ליידע את אגף החינוך ולהמציא לידיו עותק מההחלטה. ללא אסמכתא כתובה יהיה רשאי האגף להעביר מידע על התלמיד לכל אחד משני ההורים.
  3. יש למלא  בזמן הרישום כתב הצהרה וטפסים רלוונטים.

לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחת אומנה

יש להצטייד במעמד הרישום בתעודת זהות ובמסמך המסדיר את מעמדו.

רישום מאוחר (מעבר לתקופת הרישום)

לאחר תקופת הרישום ניתן יהיה להירשם אך ורק פנים אל פנים, במשרדי אגף החינוך.

במזכירות האגף,  בכתובת הרצל 37. בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00 וביום ב' בין השעות 16:00-17:00.

הנרשמים לאחר תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר בעיר, ולא תישמר להם הזכות להירשם לבית הספר הקרוב למקום מגוריהם (בית ספר העוגן בחינוך הממלכתי).

בקשת ערעור

לאחר קבלת הודעת השיבוץ ניתן יהיה להגיש, לאגף החינוך, בקשת ערעור/העברה.

את הבקשה יש להגיש באופן מקוון  באמצעות טופס הנמצא באתר העירוני תחת טפסים של אגף החינוך.

על השיבוץ ניתן להגיש בקשת ערעור אחת בלבד, עד שבועיים מיום קבלת ההודעה על השיבוץ.

החלטת ועדת הערר תשלח באמצעות הדוא"ל.

במידה ותוגש בקשה מאוחרת, לאחר ה- 15 ביולי 2022 – היא תידון רק לאחר פתיחת שנת הלימודים והודעה בכתב תצא עד 15 בספטמבר 2022.

לאחר קבלת תשובת אגף החינוך ניתן להגיש ערר למחוז צפון של משרד החינוך, באמצעות טופס מקוון באתר המחוז.

בקשת העברה מחוץ לרשות

בקשה להעברה מחוץ לרשות ניתן להגיש רק לאחר רישום לאחד מבתי הספר ולאחר תקופת הרישום. ללא רישום לאחד מבתי הספר בעיר לא ניתן יהיה לדון בבקשה.

הבקשות יידונו בוועדת העברות שתתקיים במהלך יולי 2022 ותשובות תתקבלנה בתחילת אוגוסט 2022. 

אגף החינוך ידון בכל בקשה לגופה ואיננו מתחייב לאפשר העברה. אישור העברה יהיה מותנה בשיקולים מערכתיים.

הנחיות בעת רישום ילד אלרגי ברמת מסכן חיים

יש להגיש בקשה לסייעת רפואית בכל שנת לימודים, למסור ת“ז עדכנית בקריית שמונה, להגיש

אישור רפואי מרופא מומחה בתוקף של חצי שנה קדימה במועד הגשת המסמכים. חובה לציין זאת בהליך הרישום.

ילדים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד, אינם זכאים לסייעת רפואית.

לצורך הגשת המסמכים והמשך טיפול בבקשה יש לפנות לחוה וורמסר מנהלת מחלקת חינוך מיוחד וטיפול בפרט האמצעות מייל: חוה וורמסר [email protected]

חשוב לדעת: תלמיד שהוריו לא יבצעו עבורו רישום לכתה א', הרישום יעשה על ידי הרשות והיא זו שתבחר עבורו את בית הספר על בסיס מקום פנוי.

בתי הספר יקיימו ימים פתוחים להתרשמות

בית הספר קורצאק        יום 26/12/21     בשעה 17:30

בית הספר עוזיאל           יום 26/12/22     בשעה 17:00

בית הספר תל-חי            יום 27/12/21     בשעה 17:30

בית הספר רמב"ם          יום 27/12/21     בשעה 17:30

בית הספר מגינים           יום /2128/12     בשעה 17:30

בית הספר מצודות         יום 30.12/21     בשעה 17:00

בית הספר חפץ חיים      יום 3/1/22         בשעה 17:30

שימו לב, בתום תהליך הרישום יש לשמור את מספר הרישום המתקבל על ידי המערכת.