מחלקה

ימים

שעות

משרדי הרשות המקומית

א', ג', ד', ה'

ב'

08:00 - 15:30

13:00 - 08:00, 19:00 - 16:00

 

חינוך

א', ג', ד', ה'

ב'

8:30 - 13:00

8:30 - 13:00 ,16:00 - 19:00

 

מינהל הנדסה ורישוי עסקים

ב'

ד'

8:30 - 12:30 ,16:30 - 18:30

8:30 - 12:30

 

כ"א

 

 

 

 

גביה

 

שעות קבלת קהל בחודש מאי:
בימים א', ג, ד', ה'
ביום ב'


08.15- 13.00
16.15-18.00

אגף לשירותים חברתיים

א', ב', ג', ד'

ב'

8:00 - 15:30

 8:00 - 13:00 ,16:00 - 19:00

אגף חניה

קבלת קהל: ב'


מענה טלפוני: א', ד', ה'

8:30- 16:00רצוף


13:00-15:00
8:30-15:30