פרטי המבקש

נספחים

במידה והרכב בבעלות חברה ידרש אישור מקצין רכב

התחייבות

הנני מתחייב/ת כי המידע שמסרתי לעיל מלא ואמין. במידה שהממונה יבקש מידע נוסף אהיה זמין באחת מדרכי ההתקשרות שציינתי לעיל להמשך טיפולו.
הנני מתחייב/ת כי המידע שמסרתי לעיל מלא ואמין. במידה שהממונה יבקש מידע נוסף אהיה זמין באחת מדרכי ההתקשרות שציינתי לעיל להמשך טיפולו. (חובה) שדה חובה