אגף החינוך של עיריית קריית שמונה פועל לקידום החינוך וההשכלה בעיר, תוך הדגשת שיפור ההישגיות והמצוינות של התלמידים בהתאם ליכולות והשאיפות האינדיבידואליות.
קריית שמונה מציעה לתושביה מערכת חינוך עשירה ומעשירה שבה אפיקי לימוד וחינוך מגוונים, הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד.
בכלל, מערכת החינוך בקריית שמונה היא מן המתפתחות בארץ ובבחינת חלוצה בתחומים רבים.
שיעור ההצלחה בבחינות הבגרות בקרב תלמידי התיכון בעיר הוא מהגבוהים בארץ, כמו גם שיעור הפונים למוסדות להשכלה גבוהה.

המערכת כוללת:

 • 2 בתי ספר תיכוניים עיוניים מקיפים (דנציגר והמתמיד)
 • בית ספר מקצועי אחד (מרכז טכנולוגי חדש)
 • חטיבת ביניים חדשה
 • 9 בתי ספר יסודיים
 • 40 גני ילדים 
 • 7 מעונות יום
 • חווה ללימודי הסביבה בחקלאות.

בבתי הספר מועלות תכניות ייחודיות בתחומי התקשורת, המחשבים והצילום ובחטיבות העליונות נפתחו מגמות טכנולוגיות חדשניות לצד המגמות העיוניות.

"קריית שמונה מאמינה בילד" הפכה מאמירה תיאורטית לעשייה מכוונת ללא פשרות.  מבחינתנו, הילד במרכז וכולנו מחויבים במתן תשובות לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים, לתלמיד הבינוני ולחזק שביניהם. חלק גדול מהתוכניות הרבות של אגף החינוך בעיריית קריית שמונה מלווה ע"י צוות הערה חיצוני ופנימי הבודק יישום והשגת המטרות והיעדים.
במקביל ממשיך אגף החינוך בפיתוח תוכניות חדשות ובחיזוק הקיימות על-פי יעדים שהוצגו מבעוד מועד:

 • הטעמת הניהול העצמי בתי הספר היסודיים ובחטיבת הביניים.
 • פיתוח תוכניות מצוינות לחטיבות הביניים והתיכוניים.
 • סיום ויישום תוכניות מעברים בין גני ילדים לבתי הספר היסודיים, מהיסודיים לחטיבות ומהחטיבות לתיכוניים.
 • הגברת פעילות ומעורבות הורים.
 • צמצום תופעת ילדי חוץ.
 • תוכניות תגבור – תכנון על-פי מטרות לימודיות, סוציואקונמיות וגיל.
 • קרן רש"י – תכנון, הפעלה ובקרה.
 • נוער – מרכז מידע, איתור, מניעה וטיפול.
 • מניעת נשירה – פיתוח תוכנית חדשה למניעת הנשירה.
 • פיתוח צוות עובדי האגף – עבודה על פי מטרות ויעדים והשתלמויות.

בעיר פועלות תוכנית קר"ב וקרן רש"י אשר נתנו דחיפה רצינית למהפכת החינוך שעברה על היישוב בשנים האחרונות.
התלמידים בקריית שמונה נהנים משירותי מרכזיה פדגוגית מתקדמת ומשירותי הספרייה, שבה תכניות תקשוב, המעמידה לרשותם מידע בתחומים רבים. שירותים נוספים הם סיוע ויעוץ פסיכולוגי ומקצועי, וכן תכניות העשרה לעולים ולתלמידים מחוננים.

בקריית שמונה פועל יום לימודים ארוך בכל בתי הספר היסודיים בעיר. תלמידי בתי הספר נהנים מחוגים העשרה רבים ומגוונים, כל אחד על-פי בחירתו, מהשעה 8:00 בבוקר ועד 15:30 אחה"צ.
גם בגני הילדים מופעל יום ארוך במסגרתו מקבלים הילדים ארוחה חמה בצהריים וזוכים לפעילויות רבות ומגוונות