לאתר החברה הכלכלית קריית שמונה

חברי דירקטוריון

עו"ד יורם ביטון [email protected]

אופיר יחזקאלי - עו"ד [email protected]

אביחי שטרן [email protected]

חגי סבתי [email protected]

ענבל שטרית [email protected]

נועם עוזרד – מסיימת תפקיד החודש [email protected]

בעלי תפקידים

מנכ"ל חברה כלכלית – זוהר קוג'קרו 0525492733

מנהלת כספים - פרי שטרק 0525554955

יועץ משפטי - עו"ד אבי גבאי [email protected]

דוחות כספיים

דוח כספי לשנת 2018
תקציב לשנת 2018
דוח כספי לשנת 2019
תקציב לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון שנת 2019
טיוטת דוח כספי לשנת 2020