אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - מחלקת איכות הסביבה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלמה שושן מנהל המחלקה לאיכות הסביבה 04-6908415 0522-798193 projecth@k-8.co.il
שחר מזרחי רכז רישוי עסקים איכות הסביבה 04-8368219 shahar_m@k-8.co.il
אלישע אלימלך פקח איכות הסביבה 04-6908415 0508-675049 eli@k-8.co.il
אסף חסד רכז חינוך סביבתי 04-6908415 054-2233476 assaf@k-8.co.il