מנהל:              שרה שוורץ
מזכירה ראשית:   הגב' סטלה עמרני
כתובת:              רח' יהודה הלוי 14 ת.ד. 558 
טלפון:              6940350
פקס:                04-6817041

חזון ומידע כללי על בית הספר
 

בית הספר  נקרא ע"ש המחנך הדגול "יאנוש קורצ'אק".
בביה"ס 6 כיתות רגילות ו- 2 כיתות ליקויי למידה.
תלמידי ביה"ס מגיעים מאזור הרישום של הסביבה הגיאוגרפית הקרובה לביה"ס.
רוב סגל מורי ביה"ס מתושבי המקום. הצוות הינו פעיל, מעורב, משתלם ולומד לצד עבודתו השוטפת בביה"ס.
בביה"ס קיים שיתוף פעולה מלא בין המורים בחינוך הרגיל לבין המורות לחינוך המיוחד, הדבר בא לידי ביטוי בתוכנית שילוב תלמידים בכיתות הרגילות במקצועות הלימוד ובכל פעולות חברתיות ותרבותית המתקיימות בביה"ס.
בביה"ס התפתחה תרבות של מעורבות הורים.

 1. טיפוח איכות, מצוינות ותרבות ארגונית.
 2. העצמת מנהיגות איכותית בקרב תלמידים וסגל ההוראה בביה"ס.
 3. הדגשת זכות התלמיד לחינוך, לידע ולפיתוח כישורים ורכישת השכלה רחבה.
 4. טיפוח הזיקה למדינת ישראל ולערכיה.
 5. העצמת תחושת השייכות לחברה.
 6. פיתוח מעורבות והעצמת הקשרים בין הורים ונציגיהם (וועד) ובין ביה"ס באמצעות כנסים, ימי עיון, פעולות חברתיות ועידוד יוזמות.
   

ייחודיות ביה"ס
 

 1. בבית ספרנו, החל לפעול לאורך כל השנה, חדר קולנוע קטן, צנוע  ואינטימי המופעל באופן רציף לטובת התלמידים, ע"י מועצת התלמידים ורכזת חינוך חברתי. 
  כל כיתה יחד עם המחנכת, מטמיע את נושא "הסרט הטוב", כחלק מתרבות צפייה איכותי וביקורתי.
 2. "לוחות אינטראקטיביים"  - בית ספרנו נבחר ע"י משרד החינוך והרשות המקומית, בסיוע הסוכנות, להכנסת  כלי למידה חדשני וייחודי לשדרוג תהליכי למידה ופדגוגיה מתקדמים בעידן הטכנולוגיה.
 3. ביה"ס בתהליך מתקדם של  בניית החזון הבית ספרי , עפ"י מורשתו החינוכית של גדול המחנכים, יאנוש קורצ'אק.
  כמו כן יעדי החזון יהוו בסיס וישמש נר לרגלינו בעשייה החינוכית- לימודית היומיומית ותוביל לבוגר שאותו אנו רוצים לעצב בסיימו את לימודיו בביה"ס: בוגר סקרן, עצמאי ולמדן בעל ערכי נימוס, תרבות, אחריות ובעל ערכים לאומיים.
   

קורצאק 1