מקלטים ציבוריים - קטע 100 רובע א' - תל חי
מס' מקלט רחוב מס' בית רובע תחתי עילי
100 הירקון 8 100 כן  
101 עין זהב 3 100 כן  
102 שפרינצק 9 100   כן
103 שפרינצק 17 100   כן
104 שפרינצק 33 100   כן
105 שפרינצק 41 100   כן
106 שפרינצק 66 100 כן  
107 שפרינצק 44 100 כן  
108 שפרינצק 32 100 כן  
109 שפרינצק 26 100 כן  
110 שפרינצק 12 100 כן  
111 הנשיא 36 100 כן  
112 עין זהב 17 100 כן  
113 הנשיא 19 100 כן  
114 הנשיא 50 100   כן
115 שפרינצק 40 100 כן  
116 שפרינצק 62 100 כן  
117 רמב"ם 14 100   כן
118 הנשיא 44 100   כן
119 הנשיא 58 100   כן
120 ביאליק 18 100 כן  
121 שפרינצק 46 100    
122 ביאליק 28 100 כן  
123 הירדן 3 100 כן  
124 ארנון 13 100    
125 דויד שמעוני 15 100 כן  
126 הירקון 20 100   כן
127 דויד שמעוני 8 100 כן  
128 אחד העם 41 100 כן  
129 דויד שמעוני 29 100   כן
130 אחד העם 26 100 כן  
131 אחד העם 6 100    
132 אחד העם 17 100 כן  
133 באבא סלי 23 100 כן  
134 רש"י 6 100 כן  
135 רמב"ם 4 100   כן
136 שפרינצק 28 100 כן  
137 הנשיא 60 100   כן
138 פנוי   100    
139 פנוי   100    
140 ביאליק 6 100   כן
141  מנחם בגין 43 100 כן  
142  מנחם בגין 59 100 כן  
143  מנחם בגין 50 100 כן  
144 סביון 10 100 כן  
145 יסמין 12 100 כן  
146 מנחם בגין 91 100 כן  
147 איריס 9 100 כן  
148 נורית. 4 100 כן  
149 מנחם בגין 135 100 כן  
150 מנחם בגין 165 100 כן  
151 מנחם בגין 126 100 כן  
152 מנחם בגין 100 100 כן  
153 נורית. 21 100 כן  
154 נורית. 9 100 כן  
155 חבצלת 13 100 כן  
156 פנוי   100    
157 פנוי   100    
158 א.תעשיה צפון מול סימת        
159 איזור תעשיה ליד בינוי        
160 איזור תעשיה ליד סלטקס