פרטי המתלונן

במקרה של תלונה מטעם עו''ד בשם לקוח

פרטי התלונה

האם העניין תלוי ועומד בפני בתי משפט או בית דין או הוכרע על ידו? * שדה חובה

התחייבות

הנני מתחייב/ת כי המידע שמסרתי לעיל מלא ואמין. במידה שהממונה יבקש מידע נוסף אהיה זמין באחת מדרכי ההתקשרות שציינתי לעיל להמשך טיפולו. * שדה חובה