הועדה תדון אך ורק בבקשות שיצורפו אליהן המסמכים הנדרשים.

להורדה והדפסת הטופס לחצו כאן

פרטי הילדים * שדה חובה
שמות הילדים עבורם מבוקשת ההנחהשם בית הספר

כתובת

 

מקום עבודה

 

יש לצרף מסמכים

(ללא המסמכים הנ"ל הועדה לא תדון בבקשה)

אישורי הכנסה להורים עובדים

אישורי הכנסה להורים שאינם עובדים 

אנא סמן * שדה חובה

Browser not supported