הועדה תדון אך ורק בבקשות שיצורפו אליהן המסמכים הנדרשים.

מועד אחרון להגשת הטפסים בבית הספר: 5/9/19

להורדה והדפסת הטופס לחצו כאן

פרטי הילדים * שדה חובה
שמות הילדים עבורם מבוקשת ההנחהשם בית הספר

כתובת

 מקום עבודה

 

יש לצרף מסמכים

(ללא המסמכים הנ"ל הועדה לא תדון בבקשה)

אישורי הכנסה להורים עובדים

אישורי הכנסה להורים שאינם עובדים 

Browser not supported