לטענתו:, השכן בקומה מתחת היה נוהג להתקשר אליו, עשרות פעמים, לאורך כל שעות היממה ובעיקר בשעות הלילה הקטנות. מרבית השיחות היו למעשה "שיחות שתיקה", ופעם אחת נשמע קול מן הצד השני שאמר "איפה היהלומים שלך?".  בהמשך התרחבה ההטרדה, הדייר ובני משפחתו סבלו גם מצלצולים באינטרקום, שאף אחריהם לא נשמע כל קול. הוא הגיש תלונה במשטרה בגין ההטרדות.

השכן טען כי הדייר ובני משפחתו "התעללו בו", בין השאר מאחר שנהגו להקפיץ כדור בביתם באופן שהרעיש והפריע את מנוחתו, הזיזו רהיטים, כינו אותו משוגע ועוד. בין השאר טען כי כאשר ביקש מאמו של הדייר ומאחיותיו להפסיק את הרעש בדירתן, הן תקפו אותו וטרקו את הדלת בפרצופו.

בית המשפט קיבל את התביעה של המתלונן, שכן השכן למעשה הודה בטלפונים ובהטרדות. אומנם טען כי עשה זאת כ"הגנה" וכ-"אמצעי מניעתי", אולם כפי שעולה מתלונתו במשטרה, הוא עשה זאת גם בשעות מאוחרות מאוד, מבלי שסבל לפני זה כל הפרעה, רק "כדי להשיב למשפחת התובע כגמולם – להפריע להם כפי שהפריעו לו".

נפסק, כי ההטרדות הטלפונית הינן גם פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות,

לעניין הפגיעה בפרטיות   השופט ציטט פסק דין של נשיא ביהמ"ש העליון: "הזכות החוקתית לפרטיות משתרעת, בין השאר – ובלא כל ניסיון להקיף את הזכות על כל היבטיה – על זכותו של אדם לנהל את אורח החיים שבו הוא חפץ בדל"ת אמות ביתו, בלא הפרעה מבחוץ… הזכות לפרטיות נועדה, על-כן, להבטיח כי אדם לא יהא שבוי בביתו, ולא יהא אנוס לחשוף עצמו בביתו להפרעות שאין הוא רוצה בהן…"

לעניין ההטרדות הטלפוניות נפסק בבית המשפט העליון כך: "אין הטרדת הזולת בטלפון או בפקסימיליה ביטוי לחופש ביטוי. אין ביישומה של הגבלה על כך כדי לכלוא את הרוח. יש בה כדי לשמור על שפיות אנושית ועל סדרי חברה בסיסיים תקינים. כשם שזכותו של אדם להיות מוגן פיסית, זכותו להיות גם מוגן נפשית; ביתו הוא מבצרו – והטלפון הוא שלוחת ביתו…"

בית המשפט לתביעות קטנות, פסק  לטובת הדייר, פיצוי בגובה 20,000 ש"ח, תוך שהוא מציין, באופן יפה, כך: "צלצול ממספר חסוי, שתיקה לאחר מענה וניתוק של השיחה מטרידים את האדם שמשיב לה. הם מאלצים אותו לחדול מעיסוקיו, לגשת לטלפון ולקבל את השיחה (שכן הוא אינו יודע מי מתקשר אליו) – רק כדי לגלות שעשה זאת לחינם; הם מותירים אותו חסר אונים משאין ביכולתו למנוע שיחות נוספות מסוג זה או לסננן מראש; הם מעוררים תהיות בדבר זהות המתקשר ומניעיו; אלו מובילות בתורן לאי נחת במקרה הטוב, ולחששות וחרדות במקרה הפחות טוב…". 

להשוות מחירים לדוגמא:

מחיר האבטיח נע בין 1.5 ₪ ל- ..... 5 ₪ לקילו.  משמע שעבור  אבטיח ששוקל כ- 9 ק"ג משלמים בין   14  ל- 45 ₪ . שליש ממשקל האבטיח שוקלת הקליפה משמעי שיש לקוחות שמשלמים עבור  קליפת האבטיח בין  4.5 ₪ ל....15 ₪

"חם חם היום"

תזכורת לבעלי המסעדות ולסועדים

להלן חוק "מתקני שתיה למים צוננים" 1986.

"מי שמנהל או מחזיק , בין כבעל ובין באופן אחר, מסעדה, בית אוכל, או מקום כיוצא באלה, שבו מוגש אוכל יגרום, לכך שיוגש. לכל לקוח, קנקן מי שתייה ללא תשלום