אני החתום מטה:
מען:
מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום קנס שמספרה צויין לעיל.
Browser not supported