אל:  רשות החינוך המקומית

מגיש הבקשה:

מבקש(ת) בזה להעביר את:

שם המוסד ומענו

שם המוסד ומענו

Browser not supported

* במקרה של הורים גרושים /פרודים  יש למלא כתובות של שני ההורים:

 

* ועדת העברות מתכנסת אחת לחודש, באמצע כל חודש - במאי, יוני, יולי ואחרונה באוגוסט.
* ניתן להגיש בקשות עד לתאריך -15/08