אדם שגר ברחוב בתשלום רשאי לעשות תו רחוב ללא עלות(לרחוב שלו בלבד), בתנאי שיש ברשותו דירה ע"ש או חוזה שכירות בתוקף.
 

מדובר בפיילוט עד 31 לדצמבר 2020.