להלן תלונה שקבלנו: "החזרתי בקבוקים ריקים, לחנות הרשת ונתבקשתי למסור פרטים אישיים + כתובת מגורים  כעסתי ופניתי לאחראי,  הוא הצדיק  את ההוראה  ואמר שזו הוראה מהמשרד הראשי.

התלונה נשלחה לתגובת הנהלת הרשת. להלן התגובה:  "אכן קיים נוהל בחברתנו, לרשום את שם הלקוח ומספר הנייד שלו, על כל זיכוי שהוא מקבל, והדבר נהוג בבתי עסק רבים . אין לנו מושג מדוע  רואה זאת הלקוח כחריג ומדוע הוא כועס?

 

תיקון לחוק המתנה  לביקור טכנאי

התיקון  לחוק לגביו זמן המתנה לביקור טכנאי, קובע: "על נותן השירות לתאם עם הצרכן את מועד ביקור, אך זמן ההמתנה לא יעלה על שעתיים, לאחר השעה שתואמה. במקום לתאם שעה לביקור הטכנאי רשאי העוסק להציע לצרכן להמתין לקריאה טל'הצרכן רשאי לסרב להצעה זאת אם הצרכן מקבל את ההצעה זמן ההמתנה לקריאה הטלפונית שעתיים.

 על פי התיקון לחוק ניתן לדחות את ביקור הטכנאי לאחר שתואם אך יש לכך תנאי ברור, עליו להודיע לצרכן על הדחייה עד השעה 20.00, ערב קודם למועד הביקור, ולתאם מועד חדש, פיצוי במקרה של  איחור הטכנאי במקרה של "סיכול"- (איחור הנובע מנסיבות שנותני השירות לא יכלו לדעת עליהן ולא יכלו למנוע אותן במקרה זה הצרכן לא זכאי לפיצוי במקרה של הפרת הוראות לעניין הקריאה הטלפונית - גובה הפיצוי 300 ש"ח .

* למקרה של תיאום שעה

1. לאיחור של שעתיים– מעבר לזמן ההמתנה  גובה הפיצוי 300 ₪

2.  לאיחור של 3 שעות מעבר לזמן ההמתנה  גובה הפיצוי 600 ₪.

- פיצוי חילופו

ותן השירות יכול להציע  פיצוי בשווה כסף במוצר או בשירות אך יש לכך תנאים:

1. יש להודיע לצרכן כי הוא זכאי מלבחור בין הפיצוי הכספי לבין הפיצוי המוצע.

2. הצרכן הסכים לקבל את הפיצוי החלופי.

חשוב לציין כי נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים לפיצוי החילופי הוא ע"י נותן השירות.

 ניתן לתבוע פיצוי בגין נזק כספי שנגרם לצרכן בשל איחור טכנאי בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק.

הפיצוי, ללא הוכחת נזק, אינו בא במקום פיצוי אחר, המגיע לצרכן בגין נזקים כספיים שנגרמו לו.

במקרה שאירע לפני תחילת  תוקפו של התיקון לחוק. ( בעניין זה פסק בית המשפט כי על חברה לפצות את התובעים בגין הוצאות

 שעות עבודה של חשמלאי מטעמם שהמתין לטכנאי שכלל לא הגיע.

 

ש.י.ל.  עידכון

המשרד  ב "מגדל השעון" (מיקומם משל "סלקום ו"בנק טפחות".)

בצד האחורי של המבנה

השם :"מרכז עוצמה"

נציגת ש.י.ל. כיום היא: חני יעקובסון 

קבלת קהל : יום ראשון 11:30-14:20

יום רביעי 09:10-12:00

טלפון:  052-3327723

[שם ניתן  לזכאים לקבל  גם  סעד משפטי ללא תשלום.  

 

מוצר חדש

בהחלטה חשובה קבע בית המשפט כי "רוכש הקונה מוצר חדש, זכאי לקבל מוצר חדש, כמלוא מובנה של המילה, אין לחייב קונה להסכים לכך שהמוצר אותו רכש יעבור תיקונים בכדי שיגיע למצב שבו היה אמור אותו מוצר להיות מלכתחילה!! לתשומת ליבכם

 

" אישה שאינה יודעת קרוא וכתוב הוחתמה על ’עיוור"

בפסק דין שפורסם באחרונה קבעה השופטת כי התובעת כנגד הבנק , עקרת בית, שאינה יודעת קרוא וכתוב, חתמה על שטר המשכון "באופן עיוור" ומבלי להבין את הסיטואציה.

בעלה  שעסק ביהלומים ניהל במשך 30 שנה את חשבונו העסקי בבנק. במהלך השנה נקלעו עסקיו לקשיים ויתרת החובה שלו בבנק תפחה לכ-650,000 $   האישה  העלתה טענה חלופית לפיה כשהוחתמה על שטר המשכון לא הוסברו לה מלוא ההשלכות של המהלך. היא סיפרה כי כל חייה הייתה עקרת בית ולא הייתה מעורבת בשום שלב בעסקיו של בעלה. לדבריה, היא חתמה על כל המסמכים "באורח עיוור" מתוך כבוד כלפי בעלה.

הבנק טען מנגד כי המשכון לא היה אמור להחליף את הבטוחה שסיפק האחיין אלא להתווסף אליו לאחר שהעניק לבעלה המנוח של התובעת הלוואה נוספת. עוד נטען כי לא נפל דופי בחתימת התובעת על שטר המשכון והיא ובעלה קיבלו ליווי משפטי בתהליך שמעיד על מודעות מלאה לתוצאותיוע ם זאת השופטת השתכנעה כי התובעת לא הייתה מודעת למשמעות השעבוד ולתוצאותיו

"זוהי אישה שלא הבינה את הסיטואציה, לא קיבלה הסבר נאות ופעלה כדי לרצות את בעלה המנוח מבלי שהיה לה מושג אמיתי על משמעות חתימתה", כתבה השופטת. היא קבעה גם כי בני הזוג הוחתמו על שטר המשכון באמצעות עורכי דין חיצוניים ולא על ידי פקידי הבנק. לקביעתה, מדובר בהתנהלות פסולה והיה ראוי שנציגי הבנק יפגשו עם התובעת ויסבירו לה את מכלול הסיכונים הכרוכים במשכון הדירה משמעות חתימתה", כתבה השופטת האפשריות. השופטת התרשמה כי התובעת היא "אישה של בית" שחתמה על מסמכים שהגיש לה בעלה מבלי להבין את משמעותם. השופטת הדגישה את חובת הנאמנות של הבנק כלפי התובעת כלקוחה ואת חובת הגילוי המוגברת המוטלת עליו בשל

פערי הכוחות ביניהם בשל "הדופי החמור" הזה בחתימתה של התובעת קבעה השופטת כי המשכון בטל והורתה על סגירת תיק

ההוצאה לפועל למימוש המשכון. על הבנק הוטל שכ"ט עו"ד של 20,000 שקל.