הלקוחה  רכשה מנוי שנתי במכון ואף השתמשה בשרותי מאמנת אישית, שסייעה בידה להשיל ממשקל גופה כ-20 ק"ג בתוך 5 חודשים. מנהל חדר הכושר ביקש את הסכמתה לפרסום נתונים אישיים, אלה בעלון החודשי של הרשת והיא השיבה לו כי תחשוב על כך. לאחר שהמכון פרסם נתונים אלה תחת שמה המלא ומבלי שקיבל את הסכמתה לכך, החליטה להירשם למכון אחר וביקשה,  מהמכון בו קיבלה את הטיפול, כי יחזירו לה את מלוא דמי המנוי והתשלומים, עבור האימונים האישיים. משלא נענתה, החליטה לתבוע את החברה בבית משפט לתביעות קטנות.

על פי החוק, אין לפרסם פרטים אישיים של אדם, ללא קבלת רשותו המפורשת.

בעלון של רת המכון  נכתב:  כי הלקוחה המתאמנת  במכון  "השילה 20 קילו בתוך פחות מ-5 חודשים. היום היא שוקלת 64 קילו ואם תמשיך בקצב הזה, תוך שנה היא תיעלם". מצד התובעת נטען כי סגנון פרסום זה, מהווה הפרה בוטה של פרטיותה וכמו כן מעודד הפרעות אכילה. בנוסף טענה המתאמנת, כי במכון  עודדו אותה להוריד משקל בקצב לא בריא, ולכן לעולם לא הייתה נותנת את הסכמתה לפרסום הדברים בסגנון זה.

לדבריה  פנתה לחברה  בבקשה לבטל החוזה וכמו כן הפסיקה להגיע למכון, אך בחברה  התעלמו מפנייתה ולא נעשה כל מאמץ ליצור אתה קשר. מה שלדבריה החל כ"אי הבנה", הפך בעקבות ההתעלמות למאבק משפטי. ייתכן ואם מנהלי החברה היו פונים אליה ביוזמתם, מתנצלים על אי ההבנה ומעניקים לה פיצוי כלשהו, היו חוסכים לעצמם דיון בבית המשפט וכן נזק כספי ותדמית

למרות שמנהל חדר הכושר, אכן ביקש את רשותה לפרסם את "הישגיה", ולמרות שזו לא שללה את הבקשה על הסף, אלא אמרה כי עליה לחשוב על הפנייה, קבע בית המשפט כי מוטלת על המכון האחריות לפגיעה בפרטיותה של המתאמנת. בית המשפט פסק לזכות התובעת מחצית מדמי המנוי בסך של 1,554 ₪ וכן החזר התשלום עבור יתרת אימוני הכושר שלא נוצלו, שתמורתם הוערכה ב-400 ₪. בנוסף נפסק לזכות התובעת פיצוי בסך 1,000 ₪ בגין עגמת נפש. בסה"כ חוייבה החברה לשלם לתובעת סך של 2,954 
 

באלה מקרים דן בית המשפט לתביעות קטנות

בית המשפט לתביעות קטנות דן בשאלה באילו מקרים יש לפסוק פיצוי לתובעים, אשר שילמו ממיטב כספם עבור טיול מאורגן, ואשר לטענתם לא סופקו להם כל השירותים שהובטחו להם, או שבמהלך הטיול היו שינויים כאלו אחרים.

במקרה הנדון, היה מדובר בטיול לדרום אמריקה, עליו שילמו התובעים כסף רב – סכום של בין 7,500$ ו-10,000$ עבור טיול של 21 יום או 28 יום, (בהתאמה. צומצם מספר ימי הטיול),לתובעים הובטח "טיול של פעם בחיים", ובית המשפט קבע כי אדם שמשלם סכום כל כך גבוה עבור טיול, מצפה לקבל שירותים ברמה גבוהה, לעילא ולעילא, וללא דופי.

התובעים העלו בכתב תביעתם מספר טענות לגבי לארגון הטיול וביצועו, התובעים זימנו  לעדות  מספר עדים אשר  השתתפו בטיול. העדים והתובעים חזרו בעדותם בית המשפט על הטענות שהועלו בכתב התביעה

חשיבותו של פסק הדין, הינה מעבר למקרה הספציפי שנדון בו, בית המשפט ניתח את המקרים בהם תובעים הטוענים לכשלים במהלך טיול מאורגן, יזכו לפיצוי, ובאילו מקרים לאו. בית המשפט קבע כי בבואו להכריע לגבי פיצוי למשתתפים בטיול מאורגן, יש לשים לב לשני עקרונות חשובים, הדרים בכפיפה אחת .

העיקרון הראשון הינו, כי במהלך טיול מאורגן מורכב, ייתכנו כשלים מסוימים, אשר עשויים לזכות את המשתתפים בפיצוי. עם זאת, חשוב להבין כי כשלים אלו נובעים מכך שישנו שיתוף פעולה בין מספר רב של גורמים, אשר חלקם לא נמצאים תמיד בשליטת הגוף המארגן את הטיול המאורגן (סוכנות הנסיעות). לא כל "שיבוש" או "תקלה" יזכו את התובעים בפיצוי. נפסק, כי אין להטיל על מארגן הטיול אחריות בגין שיבושים ותקלות המתרחשים בטיול מאורגן, כאשר הם אינם משנים את אופי הטיול ואת רמתו

העיקרון השני הוא, כי נוסעים רשאים לתבוע הן בגין נזקיהם הממוניים (דוגמת תשלום ששולם עבור סיור שלא התקיים), והן בגין נזקיהם שאינם ממוניים (למשל, העובדה כי המטיילים לא הגיעו למוזיאון חשוב או שהאוכל במלון היה ברמה נמוכה. תובעים רבים מכנים זאת בשם"   עגמת –נפש"בית משפט קבע קביעה חשובה, שבעסקאות שעיקרן שירותי הנאה (להבדיל מעסקאות מסחריות) מרכיב הנזק שאינו ממוני עשוי להיות גבוה. לעיתים, נפסק, יתכן שהנזק הלא ממוני יהיה גבוה מהנזק הממוני או אף גבוה משיעור העסקה.

בתביעה האמורה זכו התובעים בהחזר של חלק מעלות הטיול. נפסק כי הנתבעת תפצה כל תובע בסכום של 4,000 ש"ח, וכן תשלם לכל תובע הוצאות משפט בסך נוסף של 300 ש"ח.

 

יעוץ. משפוי

1. תושב המקום  פנה לעורך דין, מתנדב במסגרת שלנו, בבעיה. הוא עבד במתנ"ס כמורה לגיטרה סוכם עם עובדת הממונה על כך במתנ"ס שהמחיר הוא 600 ₪  והוא יקבל 60% מתעריף זה.  בדיעבד הסתבר   שהתלמידים חייבו בסכום זול בהרבה מה עליו לעשות הוצע לו לפנות להסתדרות  עקב מערכת יחסים של "עובד מעביד" ולעדכן אותנו.

2 .  נתוני כרטיס האשראי  של הגברת נגנבו וחויבה  בחברת האשראי חיובים על טיולים שלא ביצעה.  פנתה לחברה המשווקת את הכרטיס ולבקש את החזרת הכספים, שניגבו  שלא כדין  אך ללא תגובה..   הוצע לה לפנת שנית לחברה  עם העתק אלינו. ובמידה ולא טענה או שטענה בשלילה. שתעדכן

 

לא קבלו את הדיפלומה כמובטח

פנו אלינו 3 תושבות הקריה בתלונה זהה לטענתן  הן השתתפו  בקורס לבקרת איכות במכללה בחיפה, משך הקורס מה-18.12. 2015 יעד ל- מאי 2016, לאחר הקורס הן היו אמורות לקבל דיפלומה במקצוע בקרת איכות.  לדבריהן : "בסוף חודש ינואר הודיעו להן שהנהלת החברה הוחלפה. "כאמור הן המשיכו ללמוד וסיימו את הלימודים בחודש מאי .  אך עד  היום הן לא קבלו את התעודה כמצופה. כל פניותיהן  להנהלה הנוכחית נדחו בתירוצים שונים. פנו אלינו {בכתב).

קודם ששלחנו את התלונה התקשרנו לחברה  והבהרנו שברשותנו 3 תלונות נגדן שתתפרסמנה בעיתונות. כעבור כשעה התקשרה אלינו אחת המתלוננות ומסרה שמנהל הנוכחי של המכללה התקשר אליה  והבטיח שתוך שבוע יקבלו תשובה כשעה התקשר אלינו המנהל והבטיח את אותה הבטחה.

נקווה לטוב