הלקוח קנה עוגה  מחנות המפעל  בעת שנגס מהעוגה הרגיש כאב חד בשן והתברר לו כי מדובר בקליפת פקאן אשר שברה לו את השן. דרש פיצוי בסך 18,000 ₪   בגין הוצאות: טיפול בשן, ימי מחלה ועוגמת נפש

מאחר שפנה בעניין למנהל  מספר פעמים ולא נענה, הגיש תביעה כנגד  בעל החברה, ובהמשך צרף לתביעה גם  את חברת  הביטוח..

בעל החברה טען כי התובע, לא הוכיח את הנזק. כמו-כן  לא הוכיח היעדרות מהעבודה או הפסד הכנסה.

חברת הביטוח טענה, כי החברה  בעלת המפעל, הפרה את חובתה בהתאם לפוליסה, כיוון שלא הודיעה לה על האירוע ולכן הפוליסה אינה חלה. ואין מקום לחייבה,

בית המשפט  קבע כי לאחר עיון  בכתב התביעה על נספחיו, ולאחר ששקל את טענות הצדדים: הוא מוצא את שתי החברות יחד ולחוד  אחראיות לנזקים שנגרמו לתובע כתוצאה מהמקרה. באשר לתובע, התרשם כי עדותו אמינה.  

החברה וחברת הביטוח  , יחד ולחוד, חויבו לפצות את התובע בגין נזק כספי ישיר בסך של 4,400 ₪ עבור טיפול השיניים שעבר וכמו כן לפצותו בסך 1,500 ₪  בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו.(ס"ה 5,900 ₪ ) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל וכן הוצאות משפט בסך 500 ₪

 

הצבע פגע  באריחי הקרמיקה

הלקוח  רכש בחנות החברה מסיר צבע, מתוך כוונה להסיר כתמי צבע מאריחי קרמיקה, והוא אף ציין זאת בפני נציג השרות ששרת אותו בחנות מסיר הצבע פגע קשה באריחים וחייב את החלפתם

הלקוח דרש מהחברה פיצוי בסך של 3,000 ש"ח, וזאת בהתאם להצעת מחיר של הרצף.

 החברה המשווקת סירבה בטענה כי המוצר הינו מתוצרת חברה אחרת  ולכן האחריות, אם קיימת, מוטלת על צד על החברה

פנה הלקוח לבית משפט לתביעות קטנות בתביעה כנגד שתי החברות

. לטענתו, הוסבר לו כי הכתמים יוסרו "ללא כל בעיה" ואם לא יוסרו הכתמים – כספו יוחזר.

לאחר שקרא את הוראות היצרן, השתמש במסיר הצבע. הכתמים אכן הוסרו, אך אריחי הקרמיקה נפגעו באופן קשה, המחייב החלפתם !!.

בדיון שנערך בפני בית המשפט, טען נציג החברה כי החברה משתדלת לספק אינפורמציה בעת מכירת המוצר. עוד טען נציג החברה, כי היה על התובע לעשות ניסיון קטן במוצר, בטרם השימוש, על מנת לוודא שהמוצר אינו פוגע באריחים, ומשלא עשה כן, אין לו להלין אלא על עצמו.

נציג החברה המייצרת טען "שעל  המשתמש לבדוק את התאמת המוצר לצרכיו

בפסק הדין בית המשפט  דחה בית המשפט את טענות שתי החברות: לתובע לא הייתה טענה לגבי טיב המוצר, הוא הסיר את הכתמים, אלא שיחד עם הכתמים הסיר גם את הצבע של האריחים ופגע בהם. לא יעלה על הדעת שהמשפט "על המשתמש לבדוק את ההתאמה לצרכיו" יהיה מובן לקונה סביר, שאינו בעל מקצוע.

עוד נקבע בפסק הדין כי על נציג החברה המשווקת, אשר שירת את התובע בעת מכירת המוצר, היה לברר עם התובע כיצד הוא מתכוון להשתמש במוצר, והיה עליו להזהירו כי המוצר עלול לגרום לנזק. כמו כן היה עליו להציע לתובע, באופן מפורש, לעשות ניסיון קטן על אריח אחד בלבד ולבחון את השפעת המוצר, ולא "להסתתר" מאחורי ההוראות שעל גבי הקופסה.

כאמור, התביעה התקבלה, אלא שהתובע לא הוכיח כי בפועל הוא החליף את האריחים, ומה הסכום ששילם לשם כך. לפיכך נפסק כי על שתי החברות  (מייצרת והמשווקת), ביחד ולחוד, לשלם לתובע 1,500 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 250 ש"ח.

 

אין רישיון תיווך בתוקף ? - אין דמי תיווך !!

רוכש דירה סרב לשלם למתווך עבור תיווך משום שלא היה ברשותו רישיון  תיווך

פנה המתווך לבית המשפט לתביעות קטנות

הרוכש טען סבר כי בתקופה הרלוונטית לעסקה, רישיון התיווך של המתווך לא היה בתוקף,וחוק המתווכים קובע כי: "מתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מאת לקוח, אם נתקיימו מספר תנאים שנקבעו בחוק, והראשון בהם הינו היות המתווך בעל רישיון לפי החוק, בעת שעסק בתיווך העסקה."

להגנתו טען התובע, כי ככל הנראה שכח לשלם את האגרה עבור החזקת רישיון התיווך בתוקף.

להגנתו של הנתבע הוצגה בפני בית המשפט, רשמת המתווכים במקרקעין, המלמדת כי המתווך הודיע על הקפאת רישיונו קודם לביצוע העסקה ולא חידש את הרישיון במשך מספר שנים, דבר המלמד כי אין מדובר בשכחה רגעית אלא בהקפאה מכוונת למספר שנים,

בית המשפט התרשם כי אכן המצב העובדתי והמשפטי המשתקף בבירור מהחומר שהוצג בפניה הינו העדר רישיון תיווך בתוקף בתקופה הרלוונטית לביצוע העסקה וכי התנאי הראשון לקבלת דמי תיווך הוא החזקה של רישיון.

ולפיכך קבע כי "בנסיבות אלה ,אין מנוס מדחיית תביעתו של המתווך לתשלום דמי תיווך".