למה בכלל צמים בתשעה באב?

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 18/07/2021 10:42

תשעה באב הוא אחד מימי התענית בלוח השנה היהודי והוא נחשב לתענית החמורה ביותר מבין ארבע תעניות על חורבן בית המקדש.

הוא נקבע לציון חורבן שני בתי המקדש שהיו בירושלים. בית המקדש הראשון נחרב על ידי צבאו של מלך בבל, נבוכדנאצר השני, בשנת 586 לפני ספירת הנוצרים. בית המקדש השני נחרב כמה מאות לאחר מכן, על ידי צבא האימפריה הרומית ובראשו המצביא טיטוס, בשנת 70 לספירה.

התענית היא היום האחרון והמרכזי בציון האבלות של ימי בין המצרים, שמתחילים בתענית י"ז בתמוז ונמשכים עד לאחר תשעה באב.

אם תשעה באב חל בשבת, נדחית התענית ליום הבא, י' באב.

ביהדות מאמינים כי לאחר שהמשיח יגיע וייבנה בית המקדש השלישי, הצום על חורבן בית המקדש יהפוך ליום שמח.

בתשעה באב נהוג לערוך סעודה מפסקת וברוב עדות היהדות מחמירים ולא אוכלים בשר ושותים אלכוהול כבר מתחילת חודש אב.

למה בכלל צמים בתשעה באב