לראשונה בישראל: נוהל מיוחד להקמת מתקנים נגישים בגני משחקים אושר במועצת העיר

על פי הנוהל גני משחקים חדשים יוקמו תחת התניה כי יותקן בהם לפחות מתקן משחקים נגיש אחד. כמו כן כל שיפוץ או הוספה של מתקני משחקים בגנים קיימים תעשה תחת התניה שיותקן בגן מתקן משחקים נגיש.

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 04/06/2019 10:04

מועצת העיר קריית שמונה אישרה בישיבתה האחרונה פה אחד את נוהל הקמת מתקנים נגישים בגני משחקים.

מטרת הנוהל: לספק מענה חברתי, התפתחותי ואישי בשעות הפנאי לילדים עם צרכים מיוחדים וליצור פעילות משותפת כבר מגיל צעיר בין כל הילדים וללמוד לקבל את השונה.

על פי הנוהל שאושר, בכל גן משחקים חדש שיוקם מעתה בעיר, יותקן בו לפחות מתקן נגיש אחד לילדים עם צרכים מיוחדים.

הנוהל נכתב לאחר שקבוצת הורים מקריית שמונה שפועלת במסגרת המדור לעבודה קהילתית בעיריית קריית שמונה, העלו את הצורך במתקנים נגישים בגני המשחקים לילדיהם.

מדובר בילדים עם צרכים מיוחדים שאינם יכולים להשתמש במתקנים הקיימים כיום.

"פעילות משותפת בגן המשחקים תסיר את הרתיעה מילדים עם צרכים מיוחדים ותרגיל כבר מגיל צעיר את כלל הילדים לקבל ולכבד את השונה", אמרו קבוצת 'הנהגת הורים מיוחדים'.

על פי הנוהל גני משחקים חדשים יוקמו תחת התניה כי יותקן בהם לפחות מתקן משחקים נגיש אחד. כך גם לגבי שיפוץ של מתקני משחקים.

כל תוכנית להקמה ושיפוץ גני משחקים תהיה מחויבת להיחתם עוד בטרם הביצוע על ידי צוות המדור לעבודה קהילתית במנהל לשירותים חברתיים אשר יוודא את יישום הנוהל.

ראש העיר עו"ד אביחי שטרן ברך על אישור הנוהל במועצת העיר ואמר כי הוא משוכנע שרשויות נוספות יאמצו את החלטת מועצת העיר בקריית שמונה כדי שילדים עם צרכים מיוחדים ירגישו שווים בין כולם. "אני רואה חשיבות רבה להנגשת העיר בכל התחומים. נוהל זה הינו חלק ממספר פעולות שנעשו לאחרונה וביניהם פתיחת מועדונית 'קו לחיים', הקמת מרחב חושי בבית הספר מגינים ועוד. אני שמח שתושבי העיר מעורבים בתהליכים הקהילתיים המתרחשים בעיר וקורא להם להמשיך להציף את הצרכים כדי שביחד נקדם את העיר בכל התחומים".