מקדמים את הקמת מכון טיפול בשפכים בקריית שמונה

תאגיד "מי התנור" אירח השבוע את מנהל רשות המים מר גיורא שחם ובכירים נוספים מהרשות.

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 11/09/2019 10:16

בתחילת הביקור התקיימה פגישת עבודה במשרדי התאגיד בקריית שמונה, בנוכחות ראש עיריית קריית שמונה עו"ד אביחי שטרן וסגנו  מישל בן שימול.

במהלך הפגישה נידונו נושאים שונים בתחומי המים והשפכים ובראשם הקמת מט"ש ( מכון טיפול בשפכים) קריית שמונה החדש.

אברהם בראל הדגיש בפני מנהל רשות המים את חשיבותו של הפרויקט ואת הצורך בהתערבותו האישית, כדי להביא לסיום הטיפול בנושאים פתוחים העומדים כיום על הפרק ומעכבים את המשך קידום הקמת המט"ש.

הקמת המט"ש, כך מציינים בתאגיד, מהווה אבן דרך חיונית לטובת פיתוחה של העיר קריית שמונה, שכן היעדר פתרון קצה לטיפול בשפכים עלול ליצור חסמים וכתוצאה מכך לעכב מתן אישורים להקמת שכונות חדשות, עסקים ומוסדות חדשים.

ראש העיר אביחי שטרן, ציין בפני מנהל רשות המים כי קריית שמונה זכאית לתמורה עבור שימוש של גורמים ממשלתיים ופרטיים כאחד במשאבי טבע שמצויים בתחומי העיר.

יצוין כי מנהל  הרשות גילה הבנה עמוקה לנושאים שהועלו, והבטיח לקדם את נושא המט"ש וכמובן  לתת מענה ככל יכולתו לבקשתו של ראש העיר בנושא משאבי הטבע המצויים בעיר.

עם סיום הפגישה ביקרה המשלחת של בכירי רשות המים במט"ש הקיים כיום בקריית שמונה, בסמוך לאזור התעשייה הדרומי.

מנכ"ל "מי התנור" רו"ח אברהם בראל: "ברצוני להודות גיורא שחם, מנהל רשות המים, שנענה להזמנתנו והגיע להתרשם מקרוב ולדון עמנו בנושאים חשובים ביותר העיר לתאגיד ובראשם מט"ש קריית שמונה. הבענו בפניו את הצורך אישי בהתערבותו האישית לטובת  קידום המט"ש החדש ואני משוכנע, בעזרת השם, שכך יהיה. אני מודה גם לראש העיר מר אביחי שטרן, שכיבד אותנו בנוכחותו בישיבה חשובה זאת. נוכחותו ,פעילותו ותמיכתו מספקת רוח גבית לטובת קידום פרויקט חשוב זה".

ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן: "אני מודה לתאגיד "מי התנור" שיזם את הביקור החשוב הזה. התאגיד מתפקד ביעילות ובמקצועיות ומקדם במלוא כוחו את נושא הקמת מט"ש ק"ש החדש.  אין ספק שנושא זה הינו חיוני ביותר עבור המשך התפתחותה של העיר ומכאן חשיבותו של הביקור. בנוסף,העליתי גם את סוגיית התגמול לה עירנו זכאית מתוקף השימוש של גורמים עסקיים וממשלתיים במשאבי טבע המצויים בתחומי העיר. אין לי ספק שגם בנושא זה תהיה בקרוב התקדמות".

ביקור מנהל רשות המים במי התנור