חיוב תוספת הארנונה

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 19/09/2019 13:15

תושבים נכבדים ,

בהסתמך על סעיף 11 לחוק ההסדרים במשק המדינה, ביקשה המועצה את אישור שרי הפנים והאוצר לתוספת שיקלית בשיעור 5% מיום 1.7.19  ועד 31.12.19.

שרי הפנים והאוצר אישרו את הבקשה רק ב-21.8.19 ולפיכך בהסתמך על סעיף 11 ג' לחוק ההסדרים אישור התוספת חל רק ממועד אישורה ע"י שרי הפנים והאוצר.

ולכן, חיוב תוספת הארנונה יחול ממועד האישור  21.8.19 ועד 31.12.19

לידיעתכם והיערכותכם.