מסדירים את חניות הנכים ברחבי העיר

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 25/09/2019 12:12

מסדירים את חניות הנכים ברחבי העיר.

עיריית קריית שמונה ורשות החניה פועלים להסדרת נושא חניות הנכים בקריית שמונה.

בימים הקרובים יישלחו טפסים לחידוש הקצאת חנית נכים, לכלל  הנכים  הרשומים במאגר העירייה.

הבקשות ייבחנו בהתאם לחוק החניה לנכים (תיקון מס' 7 התשע"ז 2017).

נכים אשר עומדים בקריטריונים כפי שמצוינים במכתב שנשלח אליכם, מוזמנים למלא את הטפסים ולהגיש בקשה מסודרת לרשות החניה.

שעות קבלת קהל במשרדי רשות החניה:

יום ראשון: 08:30-15:00

ימים שני, רביעי וחמישי: 08:30-17:00

טלפון: 04-6908559