נוהל הנצחת שמות ברחבי העיר קריית שמונה

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 04/02/2020 11:38

בתאריך 21 בינואר 2020 התכנסה ועדת שמות של עיריית קריית שמונה הוועדה ביקשה להסדיר בצורה יסודית את הנצחת השמות ברחבי העיר וקבעה נוהל חדש.

כדי לשתף את הציבור בכל התהליכים המתרחשים בעיר, נודה להתייחסות הציבור לנוהל המוצע.

ניתן להגיש השגות, המלצות והתייחסות לנוהל החדש עד התאריך 15 בפברואר 2020 בשעה 14.00 במי"ל:  p1_lishka@k-8.co.il  לרכזת הועדה הגב' פאני זפרני.

בתאריך 16 בפברואר 2020 תתקיים ישיבת ועדת שמות שתאשר את הנוהל לפני הבאתו לאישור מועצת העיר.

 

לצפייה בתבחינים לחצו כאן