הצעת צו הארנונה לשנת 2019

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 16/01/2019 12:44

אנו מתכבדים לפרסם לעיון הציבור את הצעת צו הארנונה לשנת 2019 של עיריית קריית שמונה.

לפני אישור הצו על ידי חברי מועצת העיר אנו מאפשרים לציבור לעיין בצו המוצע, להאיר, להעיר ולהגיש השגות למייל: gizbar@k-8.co.il או בטלפון: 04-6908405

 לצפייה בהצעת צו הארנונה 2019 לחצו כאן