זמן מנוחה!

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 11/09/2020 10:24

כניסת שבת: 18:18

צאת השבת: 19:28

#פרשת_ניצבים וילך

קצת על פרשת השבוע: פרשת ניצבים מזהירה את עם ישראל מהפרת הברית עם השם, תוך שהיא מסבירה מה יהיו תוצאות הפרת הברית. עם זאת, מורה לישראל את דרך התשובה שעל ידה יוכלו לחזור למעמדם הטוב.

משה מכנס את כל בני ישראל לפני מותו - ראשי השבטים ופשוטי עם, זקנים, נשים וטף, לכרות ברית בינם לבין הקב"ה. הברית כוללת גם את כל הדורות העתידים לקום לעם ישראל.

כפי שהזהיר כבר בעבר, מסביר משה, שהשפעת העמים שסביב עלולה לפעול באופן שלילי על בני-ישראל, להדיחם לעבודה זרה ולהליכה בדרכי הגויים הנלוזות. הברית אמורה לחזק את הקשר בין ישראל לה' ולקבוע גבולות ומחויבויות הדדיות.

ואכן, אם חלילה יחשוב מי מבני העם לעזוב את דרך ה', לא יסלח לא על כך והוא ישלם את מחיר הפרת הברית. אף הגויים ידעו לומר כי צרת ישראל הגיעה עליהם על הפרה זו של ברית ה'.

למרות העונשים והגלות שיבואו עקב הפרת הברית, ואולי אף בגלל עונשים אלו, יזכרו בני-ישראל בקב"ה, ותתחזק אהבתם ואמונתם בו בתשובה שלימה. אז יחונם ה', יקבץ אותם מכל מקומות גלותם ויביאם שוב לארץ ישראל. הברית והאהבה שבין ה' לעם תתחזק. כל הקללות והאסונות יחולו על ראש אויבי ישראל.

'לא בשמים היא' - מצוות ה', אומר משה כדי לעודד את העם, אינם בגדר בלתי אפשרי. אדרבה, התורה ומצוותיה קרובות אל האדם וביכולתו לקיימן כנדרש - במחשבה, בדבור ובמעשה.

נאיר נקודה זו בפרשה, הרבה פעמים במציאות שלנו נראה לנו שיש הרבה דברים שהם מעבר ליכולות שלנו כי הם מאתגרים ואולי קצת קשים לנו, אך חשוב לזכור כי "אין דבר העומד בפני הרצון" אם אדם רוצה דבר עד מאוד ומתמיד ברצונו לכל אורך הדרך, בסופו של דבר הוא ישיג את מבוקשו.

הרצון של האדם הוא חופשי, שום מעצור חיצוני לא יכול לעכב את האדם מלרצות. הרצון בעצם מבטא את מי שהאדם באמת- את הפנימיות, את השאיפות, את המחשבות והרגשות.

בברכת שבת שלום מבורכת ומשפחתית,
כתבה: שירה מלכה תוצרת הארץ